191204-Pårørendesengen_DSC0602_1040px.jpg

De nye fastmonterede pårørendesenge kan bruges som sofa i dagstimerne. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Nye mobile og fastmonterede senge giver sammen med de nye ensengsstuer bedre mulighed for at lade patienternes pårørende overnatte på hospitalet.

04-12-2019

Pårørende kan spille en afgørende rolle for patienternes tryghed, trivsel og heling under og efter indlæggelse på hospitalet.

Derfor er senge til netop de pårørende tænkt ind i det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg. Med sengene har de enkelte afsnit fået mulighed for at lade de pårørende blive hos patienten natten over.

- Tidligere kunne pårørende selvfølgelig få lov at overnatte hos en døende patient eller i helt særlige tilfælde. Men med de nye ensengsstuer og pårørendesenge har vi fået langt bedre muligheder for at tilbyde overnatning til pårørende, når patienterne ønsker det, fortæller afdelingssygeplejerske Birgitte Vingborg fra Mavekirurgisk Afsnit.

Ensengsstuer giver nye muligheder

Mavekirurgisk Afsnit flyttede i oktober ind på etage 7 i det nye akutcenter. Her er de hidtidige to- og firesengsstuer blevet skiftet ud med ensengsstuer til alle patienterne. Dermed vil det også være mere oplagt for nogle patienter at have eksempelvis sin ægtefælle hos sig både i dagstimerne og om natten.

- Ensengsstuerne giver nogle nye muligheder, som vi som personale lige skal have helt ind under huden og lære at anvende optimalt. For eksempel vil det helt sikkert gavne nogle patienter at have deres mand eller datter til at overnatte, så de føler sig trygge og ikke bliver ensomme på sengestuen, så vi skal huske at fortælle dem, at det nu er en mulighed, fortæller Birgitte Vingborg.

På Mavekirurgisk Afsnit har de valgt at fastmontere nogle af pårørendesengene på de enkelte sengestuer, mens andre pårørendesenge er mobile og kan køres ind på sengestuerne efter behov.

- Der er fordele ved begge dele. De fastmonterede senge kan bruges som sofa i dagstiden, mens de mobile senge nemt kan skubbes hen ved siden af patientens seng, så man kan være helt tæt på hinanden og holde i hånd, hvis det giver større tryghed, forklarer Birgitte Vingborg.

Pårørende er velkomne

Blandt personalet har netop muligheden for flere overnattende pårørende på sengeafsnittet været genstand for en del drøftelser. For på den ene side kan de pårørende være en stor gevinst for patienterne og i visse tilfælde hjælpe til en hurtigere bedring, ligesom de selvfølgelig kan være en hjælp for patienten og personalet ved eksempelvis at hente et glas vand eller lignende til patienten. På den anden side kan eksempelvis ældre pårørende også selv være dårlige og have behov for hjælp og pleje, som hospitalets personale hverken kan eller må give.

- Så det kræver selvfølgelig lidt øvelse at finde frem til den rette balance, så vi er sikre på, at tilstedeværelsen og herunder overnatningen gavner og beroliger patienten. Men overordnet set vil vi meget gerne have pårørende på afsnittet, for vores oplevelse er, at det betyder meget for en del af vores patienter, fastslår Birgitte Vingborg.

Ud over de nye pårørendesenge kan de enkelte afsnit også fortsat køre en ekstra hospitalsseng ind til de pårørende, når der måtte være behov.