191025 Den nye Akutafdeling_DSC8595_1040px.jpg

Oversygeplejerske Trine Agerskov og ledende overlæge Jacob Mortensen glæder sig til sammen med resten af Akutafdelingen at kunne tage imod de akutte patienter i nye rammer. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg rykker 12. november ind i hospitalets nye akutcenter. Flytningen betyder ny indgang til Skadestue og Lægevagt – og endnu bedre behandling til de akutte patienter.

01-11-2019

Fra den 12. november skal du køre via Banevejen til Indgang B på Regionshospitalet Viborg, når du har brug for akut hjælp på skadestuen og hos lægevagten. Her flytter hospitalets Akutafdeling og en række andre akutte funktioner nemlig i nye rammer i det nye akutcenter.

- 12. november er en milepæl i et stort og komplekst projekt. Det nye akutcenter styrker Regionshospitalet Viborgs mulighed for at løfte den vigtige rolle som akuthospital. Akutcenteret bliver en kæmpe gevinst for patienterne og giver også bedre arbejdsforhold for de ansatte, vurderer regionsrådsformand Anders Kühnau.

- Flytningen af Akutafdelingen er den største og absolut mest komplekse indflytning i det nye akutcenter. Vi skal flytte et døgnberedskab, som vi ikke kan sætte på pause før og under flytningen, og samtidig er netop det akutte beredskab båret af mange aktører og samarbejdende funktioner, så rigtig mange ansatte i og uden for selve Akutafdelingen skal hjælpe hinanden, for at vi lykkes, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen.

Flytningen er derfor blevet gennemtænkt og forberedt gennem en årrække for at sikre, at de akutte patienter fra første færd får en god og grundig behandling i den nye akutafdeling.

Den akutte patient kommer i centrum

Det nye akutcenter er bygget til at matche kravene til moderne modtagelse og behandling af akutte patienter. Her bliver patienterne modtaget af et tværfagligt team, og når patienterne på traumestuerne fremover undersøges, kommer eksperterne til dem - i stedet for, at patienten skal sendes tværs gennem hospitalet til eksempelvis røntgen og skanning. De to nye traumestuer er således forsynet med røntgen i loftet, ligesom kollegerne fra Røntgen og Skanning udvider med CT-skanner og røntgenrum lige ved siden af.

- De nye rammer gør det nemmere at leve op til målsætningen om, at patienterne i løbet af en time skal være tilset af en speciallæge og have en forløbsplan inden for fire timer. Blandt andet fordi vi bedre kan udnytte de specialister, vi har i afdelingen, når de fremover er samlet i et koncentreret område på én etage, siger oversygeplejerske Trine Agerskov.

For patienterne betyder det mere ro og hurtigere diagnose med samme høje kvalitet som hidtil – og det har stor betydning for patienterne, siger ledende overlæge Jacob Stouby Mortensen:

- Vores akutte patienter har jo aldrig mulighed for at forberede sig på at skulle på hospitalet. De bliver revet ud af deres planer og får vendt op og ned på deres dag – og potentielt på deres liv. I sådan en sårbar situation har man brug for ro og tryghed – og en hurtig afklaring af, hvad man fejler.

De fysiske rammer giver samtidig endnu tættere sammenhæng og samarbejde mellem hospitalets akutafdeling og øvrige afdelinger samt Lægevagt og Præhospitalet.

Flytning over to dage

Flytningen af hospitalets akutte beredskab kommer til at foregå over to dage. Den 12. november klokken 9.00 åbner skadestuen t i nye rammer på etage 1 sammen med Akut Røntgen og Skanning. Samtidig dirigeres alle akutte ambulancerne fra det tidspunkt til den nye ambulancehal med indkørsel fra Ll. Sct. Mikkels Gade/Gl. Aarhusvej. Senere samme dag åbner også lægevagten i de nye rammer med indgang via Indgang B.

Den 14. november flytter desuden Akutafdelingens sengeafsnit ind på etage 2 sammen med Børn og Unge Akutmodtagelse, som samtidig skifter navn til Akutafsnit Børn og Unge. De to afsnit får et tæt samarbejde, men de akut medicinsk syge børn vil fortsat blive modtaget og behandlet af børnelæger og –sygeplejersker.

191025 Den nye Akutafdeling_DSC8396_1040px.jpg