26-03-2019

Der er natten til tirsdag sket en vandskade på Regionshospitalet Viborg. Skaderne får ingen betydning for patienterne, og hospitalet er i fuld gang med at danne et overblik over skadernes omfang.

Vandskaden er formentlig opstået tidligt tirsdag morgen, da en tilbageløbsventil i det eksisterende hospital er sprunget læk. Vandet er herefter løbet ind i sengevasken og i en begrænset del af det nye akutcenter på etage 1.

Der er dermed ikke tale om i patientrettede områder, og skaden vil derfor ikke umiddelbart få betydning for hospitalets patienter.

- I første omgang har vi koncentreret os om at få begrænset skaderne ved at fjerne vandet, og vi er nu i fuld gang med at tørre de berørte områder godt igennem, fortæller hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

Sideløbende er opgaven at få skabt et overblik over skaderne.

- Umiddelbart kan vi se, at der er sket skade på vægge og lofter i sengevasken på det eksisterende hospital. Men der kan også være skader på gulve, døre og vægge i det nye akutcenter, siger hospitalsdirektøren.

Han forventer at få en rapport med overblik over skaderne på bygninger, teknik og eventuelt medicoteknisk udstyr onsdag. Først herefter kan det vurderes, hvilke konsekvenser vandskaden får – herunder om den får betydning for tidsplanen for det nye akutcenter.

Hospitalet har ikke på nuværende tidspunkt yderligere oplysninger om vandskaden.