Budget 2020 1040x680.jpg

Hospitalsenhed Midt skal i fællesskab spare 50 millioner kroner i 2020. I alt har Hospitalsenhed Midt skullet spare tilsammen 117 millioner kroner i 2019 og 2020. Dertil kommer ekstra besparelser i nogle afdelinger og centre for at kunne overholde de lokale budgetter.

03-10-2019

Regionsrådsformanden har samtidig fremlagt sit forslag til budget for 2020 i Region Midtjylland. Hoved-MED-udvalget på HE Midt har indgivet høringssvar til regionsrådet. Høringssvaret kan læses her

Hospitalsledelsen er stort set færdig med at godkende spareplaner fra alle afdelinger og centre i HE Midt. I mange afdelinger og centre kan man finde besparelserne ved at nedlægge vakante stillinger, så det ikke bliver nødvendigt at indstille personale til omplacering eller afskedigelse. Nogle få steder vil der dog ske afskedigelser.

Hospitalsledelsen har dog sammen med HMU-formandsskabet besluttet at sætte eventuelle afskedigelser på pause indtil videre på grund af regionsrådets budgetforhandlinger.

-Lige nu forhandler regionsrådets om næste års budget, og regeringen har tilført Region Midtjylland flere penge. I respekt for regionsrådets politiske arbejde afventer vi deres budgetforlig, før vi sætter to streger under spareplanerne og indleder de få personaleprocesser, som skal finde sted. For nogle enkelte afdelinger i Viborg har vi stadig et par spørgsmål, vi skal have vendt med de respektive afdelingsledelser, og det får vi på plads, inden budgetforliget foreligger, siger Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør i HE Midt.

For Neurologi, Hammel Neurocenter og NISA-afsnittet i Center for Planlagt Kirurgi vil der gå længere tid, før der foreligger en afklaring på besparelser, fordi der endnu ikke truffet politisk beslutning om besparelser på dette område på tværs af Region Midtjylland.