11-04-2019

TrygFonden har doneret 310.000 kroner til en evaluering af TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter. Evalueringen skal bidrage med indsigt i familiernes oplevelser af opholdet i familiehuset og samtidigt sikre de bedste rammer for familierne under opholdet.

TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter blev indviet 16. januar 2019 med otte lejligheder til familier med indlagte børn med hjerneskade. Familiehuset fungerer som en hjemlig base for forældre og søskende til de alvorligt syge børn, som ofte er indlagt i lang tid. Familiehuset giver familierne til de indlagte børn et sted, hvor de har plads til leg, afslapning, motion og musik – og hvor der frem for alt er plads til at pleje familielivet.

Evalueringen af familiehuset skal give viden om, hvordan familierne oplever deres ophold i familiehuset og belyse, hvordan familierne oplever den praktiske hverdag i familiehuset, samspillet og dialogen med de øvrige familier, de frivillige, koordinatoren, ledelsen og de fagprofessionelle på børn og unge, afsnit 6 på Hammel Neurocenter.

- Vi forventer, at evalueringen kan bidrage med nye forståelser og løsninger, der kan medvirke til videreudvikling og kvalitetssikring af indsatsen. Ikke kun i relation til familiehuset, men også rehabiliteringsindsatsen generelt til gavn for de børn og unge, der rammes af hjerneskade, fortæller Henriette Holm Stabel, ergoterapeut, phD, og ansat i Forskningsenheden på Hammel Neurocenter, hvor hun er ansvarlig for evalueringsprocessen.

Evalueringen har to faser, hvor den første finder sted hen over sommeren 2019. Denne fase har både til formål at justere indsatsen her og nu, og samtidigt at udvikle rammerne for evalueringens anden fase, der er udgangspunkt for den samlede evaluering af husets første år. Inddragelse af brugerne af familiehuset i første fase sikrer, at evalueringen drejer sig om de forhold, som familierne finder mest relevante for deres ophold og samspillet mellem familierne og afsnit 6 for børn og unge på Hammel Neurocenter. Fase to forløber over foråret 2020, og den endelige evalueringsrapport forventes færdig i løbet af sommeren 2020.