24-04-2019

Hvis du har:

  • Modtaget strålebehandling i hoved- halsområdet pga. kræftsygdom.
  • Modtaget kemoterapi pga. kræftsygdom.
  • Sjøgrens Syndrom.
  • En sjælden medfødt sygdom.

Så er du måske berettiget til tandbehandling.

Patienter med betydelige dokumenterede tandproblemer, som er opstået som følge heraf, kan søge om tilskud til tandbehandling efter sundhedslovens § 166.

Om du kan få tilskud eller ej beror altid på en tandlægefaglig vurdering.

Afdeling for Regional Specialtandpleje vejleder dig og din tandlæge i at ansøge om tilskud. Find ansøgningsblanketter og patientvejledninger på hjemmesiden.