Europæisk samarbejde 1040x680.jpg

Illustration: Colouxbox

09-05-2019

Hospitalsenhed Midt får besøg af to europæiske kolleger og sender samtidig en sygeplejerske ud i verden for at dele viden mellem hospitaler i Europa.

En jordemoder og sygeplejerske fra Litauen og en biolog fra Østrig besøger Hospitalsenhed Midt fra den 9.-20. maj for at se og høre om, hvordan vi arbejder. Samtidig sender Ortopædkirurgi på RH Viborg en klinisk sygeplejespecialist til Irland for at dele erfaringer og hente inspiration med hjem.

Udvekslingen er en del af det europæiske udvekslingsprogram HOPE Exchange Programme, og temaet for udvekslingen er i år evidensbaseret beslutningstagen i ledelse i sundhedsvæsenet.

Deltagerne får mulighed for at opnå international kompetenceudvikling og netværksdannelse, mens de får inspiration og viden om sundhedsvæsenet i det land, de besøger.

- Vi glæder os til at byde vores udenlandske kolleger velkommen og udveksle viden og erfaringer med dem. Udvekslingsprogrammet er en god mulighed for at få inspiration og internationale perspektiver og øjne på vores arbejde, siger oversygeplejerske Maria Brinck Krog, der er Hospitalsenhed Midts koordinator i HOPE-samarbejdet.

Programmet henvender sig til alle ansatte i sundhedsvæsenet, der arbejder med ledelse eller organisering på såvel det kliniske som det administrative område.

Hospitalsenhed Midt samarbejder med Regionshuset om afviklingen af besøget.

Læs mere om HOPE Exchange Programme på hjemmesiden.