Skadepatienterne på Hospitalsenhed Midts skadestue i Viborg og akutklinikker i Silkeborg og Skive har igen givet mange værdifulde svar i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Undersøgelsen er en vigtig feedback og lærings-kilde, når hospitalerne arbejder med at forbedre kvaliteten i behandlingen.

08-01-2019

2018-resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er gjort op for patienter, der er behandlet uden indlæggelse på landets skadestuer og akutklinikker. I undersøgelsen, der går under forkortelsen ”LUP Akut”, fortæller skadepatienterne om deres oplevelser – for Hospitalsenhed Midts vedkommende på Regionshospitalet Viborgs skadestue og på akutklinikkerne på Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Skive.

LUP Akut 2018_DSC0320_intranet.jpg

Arkivfoto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Patienterne er i ”LUP Akut” bedt om at score og/eller kommentere en række spørgsmål om modtagelse og information om ventetid, information under besøget, praktiske forhold og smertelindring under besøget og hjemsendelse.
Til slut er patienterne bedt om at give deres samlede indtryk af besøget. Resultaterne kan ses i skemaet nedenfor under fakta.

- Samtlige delresultater for Hospitalsenhed Midt ligger på eller over landsgennemsnittet – med en enkelt undtagelse, der handler om tydelig skiltning til skadestuen i Viborg. Vi arbejder intenst med et nyt koncept for skiltning og ser frem til, at patienterne får lettere ved at finde vej til skadestuen, når vi tager den nye akutbygning i brug senere på året, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, Hospitalsenhed Midt.

Men ét er klinikkernes resultater i forhold til lands- og regionsgennemsnittet. Noget andet er, hvordan klinikkernes resultater udvikler sig fra år til år.
- Patienternes svar er et vigtigt lærings-bidrag til vores kvalitetsarbejde. Når vi sammenligner tallene fra år til år, kan vi holde øje med, om vores forbedringstiltag virker efter hensigten – og om der er områder, hvor der begynder at være utakt mellem vores ydelser og patienternes forventninger til os. I dette års ”LUP Akut” opnår vi knap så høj score som sidste år for forståelig information om, hvad patienterne skal være opmærksomme på efter besøget, og hvor de kan få svar på deres spørgsmål, når de er kommet hjem. Det er vigtige budskaber, som vi vil tage op i vores kvalitetsarbejde, fortæller Claus Brøckner Nielsen.

Den lægefaglige direktør glæder sig derfor over, at mange af de patienter, som har modtaget LUP Akut-spørgeskemaet, har givet sig tid til at krydse af og komme med konstruktive og værdifulde kommentarer. Alligevel håber han, at endnu flere vil deltage til næste år.
- I år svarede 45 procent af de inviterede skadestuepatienter på spørgeskemaet mod 49 procent sidste år. Akutklinikkernes deltagerprocent faldt fra 48 til 41 procent. Jo højere deltagerprocent, desto bedre chancer har vi for at ramme plet med vores forbedringstiltag. Så jeg kan kun opfordre alle, der modtager et spørgeskema, til at besvare det. Alle svar bliver behandlet seriøst, garanterer han.

Fakta:

  • ”LUP Akut” er en spørgeskemaundersøgelse blandt skadepatienter behandlet på landets hospitaler i perioden 24. august – 13. september 2018. Deltagerne findes ved lodtrækning.
  • 400 patienter, behandlet på skadestuen i Viborg, fik et spørgeskema. 181 svarede. Det giver en svarprocent på 45.
  • 338 patienter, behandlet på akutklinikkerne i Silkeborg og Skive, fik et spørgeskema. 137 svarede. Det giver en svarprocent på 41.
  • ”LUP Akut” rummer 21 spørgsmål. De 18 besvares ved afkrydsning. Der er 5 svarmuligheder: I meget høj grad (5 point), I høj grad (4 point), I nogen grad (3 point), I ringe grad (2 point), Slet ikke (1 point). De resterende 3 spørgsmål besvarer patienten med sine egne ord.

LUP Akut 2018_skema-resultater.jpg

Resultaterne af ”LUP Akut” 2018 er publiceret i to rapporter – én for skadestuen på Regionshospitalet Viborg og én for akutklinikkerne på Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Skive. Hvis du vil se dem, kan du klikke på linkene.