Aalborg Universitet og Regionshospitalet Viborg bygger videre på en fælles succes. Telerehabiliteringsprojektet "Future Patient", som oprindelig var for patienter med hjertesvigt, bliver i version II udvidet, så også patienter med atrieflimren kommer med.

15-03-2019

COLOURBOX1233543_1040x680.jpg

Arkivfoto

Moderne sundhedsteknologi kan forbedre behandlingen af patienter med hjertesvigt og give dem en tryghed og en livskvalitet, som en booking til et fremtidigt ambulatoriebesøg ikke kan hamle op med.
Det viser telerehabiliteringsprojektet "Future Patient", som Aalborg Universitet og Regionshospitalet Viborgs afdeling for hjertesygdomme afsluttede i 2018. I det hele taget har resultaterne været så lovende, at parterne nu er klare med en plan for udbygning af konceptet. En donation på 5 millioner kroner fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond sikrer, at "Future Patient II" kan føres ud i livet.

Future Patient I

140 patienter med alvorlig hjertesygdom (hjertesvigt) har deltaget i det første Future Patient forskningsprojekt. Efter medicinindstilling i hospitalets hjerteklinik går patienterne videre til et 12 uger langt hjerterehabiliteringsprogram i kommunalt sundhedscenter. Samtidig introduceres patienten for en "digital værktøjskasse": Patienten overvåges ved hjælp af digitalt måleudstyr, der sender data til en portal på internettet. Hjerteportalen præsenterer de opsamlede data (fx blodtryk, puls, vægt, skridt, søvn) på patientens egen side. Data følges dagligt af en hjertesygeplejerske på hospitalets hjerteklinik – og af en fysioterapeut fra sundhedscentret i den periode, hvor patienten følger det kommunale hjerterehabiliteringsprogram. Patienten kan selv følge med på en iPad, kommunikere med hjerteklinikken og sundhedscentret og lægge sin egen rehabiliteringsplan med personlige mål. Hver anden uge udfylder patienten et online spørgeskema om sit velvære.

Future Patient II

Forskerne bag Future Patient er overbeviste om, at de bærende ideer rummer et endnu større potentiale for udbredelse og optimering. Planerne for de næste to og et halvt års forskning er mange:

  • Hjerteportalen skal udvides, så den ikke alene er for patienter med hjertesvigt, men også patienter med atrieflimren.
  • Hjerteportalen, som i dag indeholder omfattende information om livet med hjertesvigt, skal udvides med nyudviklede digitale spil som motivation og læringsværktøj til begge patientgrupper.
  • Forskerne skal teste og indføre en algoritme, der blev udviklet i Future Patient I, og som bruger Hjerteportalens mange patientdata til at forudsige en forværring i patientens tilstand. Det vil betyde, at hjertelægerne kan afværge, at en situation udvikler sig kritisk og måske kræver indlæggelse.
  • Nydiagnosticerede patienter med hjertesvigt kan få besøg derhjemme af en sygeplejerske til at tage de blodprøver og hjerterytme-undersøgelser, der er nødvendige for deres medicinindstilling. Patienten sparer anstrengende hospitalsbesøg og transport - og kommer hurtigere i den rette behandling. Desuden skabes der "geografisk lighed" blandt patienterne.
  • Der skal opbygges et formaliseret samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg/Skive samt Viborg og Skive Kommuner om Future Patient-konceptet. Og der skal viden ud om konceptet til andre regioner og kommuner.

Citater fra patienter i Future Patient:

- Psykisk har det været en kæmpe forbedring at blive en del af projektet. Første gang, der kom nogle data, der var skæve, så blev jeg kontaktet med det samme. Det var en stor tryghed at opleve, at nogen holder øje, Før jeg kom med i Future Patient, var jeg jo bare alene hjemme og ventede på at blive indkaldt til ambulatoriet. Det gjorde mig bange.

- Jeg fik diagnosen i 2009, og før jeg kom med i projektet i 2016, så blev jeg kaldt ind på ambulatoriet en gang om året til tjek. Det var jeg faktisk utryg ved, for hvad nu, hvis jeg falder død om inden næste tjek. Man aner jo ingenting om sin egen tilstand. Det giver angst. En gang kom jeg ind, og så var min pumpefunktion faldet. Det kunne jo være opdaget igennem Hjerteportalen.

- Det korte af det lange er, at det giver en hel anden livsglæde at bruge Hjerteportalen. Man bliver glad i låget i en grad, som jeg ikke har oplevet, siden jeg fik diagnosen. Jeg er stadig syg, men jeg kan bedre få det bedste ud af situationen ved hjælp af de værktøjer, som Hjerteportalen giver mig. Jeg har mange flere gode dage og færre dårlige, og jeg er ikke længere bange for at falde død om.