48 i stedet for 24 timer i køleterapi efter et hjertestop ser ud til at gøre en positiv forskel for evnen til at huske. Det viser ny forskning, som Regionshospitalet Hammel Neurocenter har gennemført i samarbejde med Aarhus Universitetshospital og universitetshospitalet i Stavanger.

29-01-2019

En del patienter, der falder om med hjertestop og bliver genoplivet, kommer i køleterapi på hospitalet. Ved køleterapi (hypotermibehandling) sænker man kropstemperaturen til cirka 33 grader, og det har vist sig gavnligt for patientens chancer for at overleve og for at forebygge en række helbredsmæssige følger af hjertestoppet.

Standard-behandlingstiden er 24 timer. Men er 24 timer det optimale? Forskere fra Aarhus Universitetshospital i Skejby, Stavanger Universitetssjukehus og Regionshospitalet Hammel Neurocenter har i et multicenter-studie undersøgt, om det har betydning for patientens kognitive udkomme, hvis man øger behandlingstiden til 48 timer.

Effekt på hukommelsen – men ikke på overlevelse og selvhjulpenhed

De fleste hjertestop-patienter får problemer med hukommelsen, fordi hjernen har manglet ilt under hjertestoppet. Et sidestudie til det nævnte multicenter-studie har dokumenteret, at patienter i 48-timers-køleterapi viste tegn på bedre hukommelse 6 måneder efter hjertestoppet – set i forhold til de patienter, som fik køleterapi i 24 timer.

Derimod viste hovedstudiet, at den forlængede behandlingstid fra 24 til 48 timer ikke havde signifikant betydning for patienternes chance for at overleve eller for deres evne til at klare sig selv.

Forskningsarbejdet er netop publiceret i en artikel i det internationale og interdisciplinære medicinske tidsskrift Resuscitation.

- Dette er et lille substudie på 79 personer, men perspektiverne er yderst interessante, hvis resultaterne viser sig at holde stik. Det åbner op for at kunne stille nogle meget mere specifikke hypoteser om behandlingseffekten af nedkøling efter hjertestop. Dette må afprøves i fremtidige undersøgelser, siger forskningsansvarlig neuropsykolog på Hammel Neurocenter, ph.d. Lars Evald, der er førsteforfatter på artiklen.

DSC_7160_1-Lars-Evald_besk_698x680.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Bag om forskningsresultatet:

"Prolonged targeted temperature management reduces memory retrieval deficits six months post-cardiac arrest: A randomized controlled trial" er et sidestudie til multicenter-studiet "Target Temperature Management for 48 vs. 24 h and Neurologic Outcome after out-of-hospital cardiac arrest: A Randomised Clinical Trial".

Forskningen er sket i et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital i Skejby, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Stavanger Universitetssjukehus. Studiet inkluderede 79 patienter.

Artiklen er publiceret i Resuscitation: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957218307640

Forskerne har ingen interessekonflikter i forhold til artiklens indhold.