Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

Med afslutningen af flere års omfattende energirenoveringer på Hospitalsenhed Midts matrikler, kan hospitalsenheden nu begynde at se frem mod de miljømæssige og økonomiske gevinster, som renoveringerne munder ud i.

07.05.2019

Siden 2010 har først Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter og siden regionshospitalerne i Skive og Viborg gennemgået omfattende energirenoveringer, som går ud på at kombinere energibesparelser med hospitalsrenoveringer. Nu er de sidste renoveringer afsluttet, og de miljømæssige gevinster og økonomiske besparelser begynder snart at vise sig i regnskabet.

Gennem de seneste år er ventilationsanlæg blevet udskiftet, ventilationsstyringen forbedret, solceller er blevet installeret på alle hospitalets matrikler, termostatventilerne er blevet udskiftet og vinduerne er blevet skiftet ud. Det er blot nogle af de mange gennemførte energirenoveringer på de fire matrikler. Regionshospitalet Viborg har desuden fået installeret central styring på varmevekslere, og vaskemaskinerne i sterilcentralen er blevet udskiftet med mere miljøvenlige modeller.

Den beregnede årlige energibesparelse efter renoveringerne er på knap 18 millioner kroner årligt.

- Mindre energiforbrug er godt for både miljøet, økonomien samt naturligvis for vores patienter og medarbejdere, som vil opleve et bedre indeklima, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

Renoveringer finansierer sig selv
Energirenoveringerne er blevet gennemført som ESCO-projekter, som har haft fokus på de energimæssige rammer om hospitalet. Der er gennemført energirenoveringer for i alt 180 millioner kroner. Den udgift skal Hospitalsenhed Midt betale tilbage over de næste 10 år med de energimæssige besparelser, hospitalet opnår ved renoveringerne. Renoveringerne vil på den måde med tiden finansiere sig selv.

- Meningen med renoveringen er naturligvis, at den på sigt skal betale sig selv hjem med færre udgifter til strøm, vand og varme. Samtidig bliver renoveringen god for miljøet, da hele formålet med renoveringen er at bruge mindre energi og dermed mindske Co2-udledningen, siger Thomas Balle Kristensen.

Region Midtjylland finansierer de 180 millioner kroner, som energirenoveringen af Hospitalsenhed Midt løber op i. Hospitalsenhed Midt skal over de næste 12 år betale lånet tilbage med de penge, hospitalsenheden sparer på vand, strøm og varme efter renoveringerne.

Fakta

  • ESCO er en forkortelse af Energy Service Company.
  • De gennemførte ESCO-projekter på Hospitalsenhed Midt er blevet udført af Siemens og Schneider (Regionshospitalet Viborg) samt ENIIG (regionshospitalerne i Silkeborg og Skive samt Hammel Neurocenter).
  • Den forventede energibesparelse på Hospitalsenhed Midt bliver på knap 18 millioner kroner årligt.
  • Finansieringen af renoveringen på 180 millioner kroner på Hospitalsenhed Midt er sket gennem leasingfinansiering via Kommune Leasing. Regionsrådet har godkendt låneoptagelsen.
  • Hospitalsenhed Midt skal over de næste 12 år betale lånet tilbage med de penge, hospitalsenheden sparer på vand, strøm og varme efter renoveringerne.

Fakta om Hospitalsenhed Midt

  • Hospitalsenhed Midt består af regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter.
  • Hospitalsenheden er med sine 4.200 medarbejdere, 51.000 indlæggelser og 346.000 ambulante behandlinger årligt den næststørste hospitalsenhed i Region Midtjylland.
  • Hospitalsenhedens primære optageområde er Viborg, Silkeborg og Skive kommuner med i alt omkring 231.000 indbyggere.

 

Flere oplysninger
Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, Hospitalsenhed Midt.
Mobil: 3038 7193

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.