Thomas Nielsen og Artur Gozdzialski har fået Sundhedsstyrelsens autorisationsbevis som speciallæge i akutmedicin.

20-02-2019

190201 Første speciallæger i akutmedicin_DSC9333_1040px.jpg

Fra venstre Thomas Nielsen og Artur Gozdzialski – nu også speciallæger i akutmedicin. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Det tager tid at vende en supertanker, og først nu begynder de danske akuthospitaler at kunne skimte havnen, efter at Sundhedsstyrelsen i 2007 udstak en ny kurs for modtagelse af akutte patienter. Antallet af akuthospitaler i Danmark er næsten halveret, og der er oprettet fælles akutmodtagelser for alle akutte patienter. På lægefronten er pyramiderne populært sagt vendt om, idet den akutte patient nu modtages af specialister mod tidligere yngste reservelæge. Omlægningen har gjort det nødvendigt at uddanne en ny type speciallæger – akutmedicinere. De første af slagsen er nu ved at være færdige med deres uddannelse – og på Hospitalsenhed Midts Akutafdeling har to læger netop modtaget Sundhedsstyrelsens autorisationsbevis som speciallæge i akutmedicin.

Thomas Nielsen (52) har bygget sin akutmedicinske uddannelse oven på en speciallægeuddannelse i kardiologi (hjertesygdomme). Przemyslaw Artur Gozdzialski (46), som kommer fra Polen, har taget afsæt i sin speciallægeuddannelse i intern medicin. Og nu er de så de første læger på Hospitalsenhed Midt med autorisationsbevis som speciallæge i akutmedicin.

Diagnostik, patientflow, logistik og kommunikation

Hospitalsenhed Midts Akutafdeling ligger på Regionshospitalet Viborg og dækker Skive, Viborg og Silkeborg Kommuner. Afdelingen modtager 50-60 akutte patienter pr. døgn. Hertil kommer skadepatienter til Skadestuen i Viborg og akutklinikkerne i Silkeborg og Skive.

Akutafdelingen er akuthospitalets knudepunkt. Her modtages alle akutte patienter uanset henvisningsårsag. I Akutafdelingen bliver patientens symptomer afklaret. Nogle patienter får stabiliseret deres tilstand og sendes videre til specialbehandling på en af hospitalsenhedens øvrige afdelinger. Andre kan udskrives efter behandling i Akutafdelingen – eventuelt til videre behandling hos egen læge eller med plejebistand fra kommunen.

- Akutmedicinerens spidskompetencer er hurtig afklaring, stabilisering og behandling af alle slags akutte patienter. Målet er, at patienten har en behandlingsplan inden 4 timer. Patienten skal hurtigt videre – enten til en anden afdeling eller hjem, for ellers kan Akutafdelingen ikke følge med strømmen af nye akutte patienter. Vi har derfor et tæt, løbende samarbejde med hospitalsenhedens øvrige afdelinger, almen praksis og kommunerne, siger Thomas Nielsen.

Da Thomas Nielsen begyndte at læse medicin, så han sig selv som en læge, der modtager akutte patienter og finder ud af, hvad det handler om, og hvad der skal gøres.
- Og hvad gør jeg nu? Netop det, siger han.

Artur Gozdzialski fik smag for det akutte, mens han arbejdede i Polen. Her var han tilknyttet medicinske og hjertemedicinske afdelinger, hvor de fleste patienter blev indlagt i akut tilstand. Desuden havde han vagter i en lægebil. Han tog springet fra Sygehus Himmerland i Hobro til Viborg for at komme til at arbejde på et større hospital med flere diagnostiske og terapeutiske muligheder.
- Og på den måde begyndte jeg eventyret med Akutafdelingen i Viborg, siger han.

Mangel på akutmedicinske læger

Som nævnt er det danske akutkoncept ikke fuldstændig på plads endnu.
- Mangel på akutmedicinske læger og en mere præcis definition af akutlægerollen er blandt det akutmedicinske speciales største udfordringer. Men med anerkendelsen af akutmedicin som et selvstændigt speciale og deraf følgende uddannelsesstillinger for læger er der håb forude. Aktuelt har Akutafdelingen tre læger i introduktionsuddannelse, og til sommer får vi de to første læger i hoveduddannelse. Men der er selvfølgelig et stykke vej op til de 12-16 akutlæger, som er målet for vores afdeling, siger Thomas Nielsen.

Han tilføjer, at det overordnede akutkoncept trænger til udvikling. Blandt andet i forhold til de kommende store ældregenerationer, der kommer til at udfordre akutafdelingerne og samarbejdet med kommunerne.