DBH.jpg

En tidlig indsats og et klart defineret forløbsprogram for nydiagnosticerede leddegigtpatienter og en konsekvent indberetning af kvalitetsdata til den kliniske database DANBIO er to væsentlige årsager til, at Klinik for Bindevævssygdomme på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg igen i år placerer sig som landets bedste til behandling af patienter med gigtsygdomme. Det skriver Dagens Medicin.

09-12-2019

Hurtig afklaring og en velfungerende indsats i den tidlige fase af leddegigtsygdommen har i en årrække været højt prioriteret på klinikken. Siden 2013 har klinikken haft et tilbud til områdets praktiserende læger om, at de kan henvise patienter med smertefulde led i hænder eller fødder, og patienterne vil inden for få dage få en vurdering på klinikken af, om der er tale om leddegigt. Røntgen, radiologisk beskrivelse af røntgenbilledet samt undersøgelse hos en reumatolog udføres samme dag. Den hurtige prognose giver klinikken mulighed for at sætte hurtigt og effektivt ind med behandling af de nydiagnosticerede patienter. I forløbsprogrammet indgår der desuden informations- og livsstilssamtaler hos en sygeplejerske og screening for følgesygdomme som knogleskørhed og risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme.

Gennem de seneste otte år er det lykkes at opnå en afdelingskultur i klinikken, hvor kvalitetsregistrering er en selvfølge, og fra stort set ikke at have nogle patienter i databasen dengang, er stort set alle klinikkens patienter med kroniske betændelsesgigtsygdomme i dag registreret i DANBIO. En systematisk indberetning i databasen giver brugerne et godt overblik over patientforløbene, og databasen sparer tid og dobbeltarbejde ved at autogenere journalnoter med information om sygdomsaktivitet, blodprøver og behandling. Så sparer klinikkens sekretærer tid på ikke at skulle skrive oplysningerne manuelt ind i journalen.

Dagens Medicin kårer hvert år Danmarks bedste hospitaler. Kåringen plejer at finde sted i december, men udpegelsen af årets bedste hospitaler er denne gang blevet udskudt til 21. februar 2020. I perioden op til udpegelsen bliver der i stedet fokuseret på at hylde de enkelte specialer på hospitalerne.