Modelfoto

Med 5 millioner kroner i ryggen fra Sundhedsstyrelsen skal en national undersøgelse måle tilfredsheden hos patienter og pårørende med rehabiliteringen efter erhvervet hjerneskade. Forventningerne er store til undersøgelsen, der netop er skudt i gang.

06-05-2019

Den nationale undersøgelse INDTRYK & UDTRYK blev skudt i gang den 1. maj. Gennem spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews skal den systematisk undersøge tilfredsheden med rehabiliteringen hos patienter med hjerneskade efter eksempelvis sygdom eller ulykke samt deres pårørende.

- Efter et rehabiliteringsforløb skal patienter og pårørende tilbage og leve det liv, de ønsker. Derfor er deres mening om, hvad rehabiliteringsforløbet skal være, indeholde og sætte af mål, utroligt afgørende. Vi håber, at undersøgelsen vil lære os noget om, hvordan vi kan skabe en bedre rehabilitering, så endnu flere mennesker kan komme bedre tilbage i deres eget liv efter en erhvervet hjerneskade, siger Merete Stubkjær Christensen, der til daglig er ledende overlæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Det er første gang nogensinde, at regioner og kommuner fra hele landet går sammen om en national undersøgelse på området, og forventningerne er store til projektet, der løber frem til 2020.

En stemme til hjerneskadeområdet

INDTRYK & UDTRYK er den første undersøgelse i Danmark, der giver patienter og pårørende på hjerneskadeområdet en stemme på tværs af regioner og kommuner. Undersøgelsen er sat i gang i forlængelse af en rigsrevisionsrapport fra 2016 og et efterfølgende servicetjek på hjerneskadeområdet fra 2017, hvor anbefalingen blandt andet var at arbejde systematisk med brugerinddragelse og –tilfredshed.

Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af et nyt it-redskab, der er udviklet til formålet. Herudover bliver der uddannet personale til at foretage mere dybdegående fokusgruppeinterviews i alle landets regioner. Samtlige fem regioner og 68 kommuner deltager i undersøgelsen.

Årligt får cirka 12.000 en blodprop eller hjerneblødning, mens cirka 8.000 får hjerneskader af andre årsager. 35 procent af disse udskrives med en genoptræningsplan. Cirka 10.000 patienter og pårørende vil blive tilbudt deltagelse i undersøgelsen.

Initiativtager til undersøgelsen er Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. I spidsen for undersøgelsen står en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra de fem regioner, Københavns, Greve, Esbjerg, Horsens og Aalborg kommuner, patientforeningerne Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen samt Dansk Selskab for Neurorehabilitering.

Læs mere om undersøgelsen på www.indtryk-og-udtryk.dk

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.