181204 Skilte RHS_DSC5221_1040px.jpg

15-11-2019

Patienternes veje ind og ud – op og ned på hospitalet i Silkeborg er blevet analyseret efter alle kunstens regler. Det har resulteret i en ny strategi for, hvordan man bedst muligt guider patienter og pårørende, når de har et ærinde på Regionshospitalet Silkeborg.

Fra 2. december træder den nye finde vej-strategi i kraft. Det betyder, at patienter og pårørende skal vænne sig til en ny måde at finde rundt på hospitalet på.

Hospitalet i Silkeborg er en kompliceret matrikel, fordi den er bygget ad flere omgange og i et terræn, der skråner. Samtidig er der mange indgange, og der er et stort flow af patienter på hospitalet, fordi mange aktiviteter i dag foregår ambulant uden indlæggelse.

- Det er vigtigt at få patienter og pårørende ind af de rigtige indgange. Det er ikke logisk at finde rundt på hospitalet, fordi matriklen er svær at finde rundt på. Derfor er den nye strategi vigtig, så vi kan hjælpe vores patienter og pårørende bedst muligt, fortæller hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen fra Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Silkeborg hører under.

Find frem til den rette destination

Når først patienterne er kommet ind på hospitalet, skal de nu som noget nyt lære at navigere efter en destination. Når man træder ind ad indgang A, kommer man samtidig ind i område A.

I alle områder bliver man mødt af en stor oversigt, der guider videre til de såkaldte destinationer. For at komme frem til de enkelte destinationer følger man den nye skiltning. I område A skal man for eksempel gå til enten destinationerne A1, A2 eller A3, hvor man finder det afsnit eller den klinik, man har ærinde.

- Der ligger et stort arbejde bag den nye strategi. Vi har fulgt i hælene på vores patienter og personale for at undersøge, hvor de største udfordringer er, når det handler om at finde vej på hospitalet. Nu har vi så tilrettelagt de nye løsninger ud fra det. Derfor gælder vi os til at få vores nye destinationer i brug, så det bliver lettere for patienter og pårørende at finde vej, siger kommunikations- og sekretariatschef Kristine Stange fra Hospitalsenhed Midt.

Kig i dit indkaldelsesbrev når du skal finde vej

Alle patienter, der får en tid på hospitalet i Silkeborg, får et indkaldelsesbrev. Det er nøglen til at finde vej, for her finder man informationen, der guider hver enkelt patient frem til netop deres rette destination på hospitalet. Denne information er helt konkret og målrettet til de enkelte afsnit og klinikker.

Indkaldelsesbrevet indeholder både information om, hvor man med fordel kan parkere, hvilken indgang man skal gå ind af, hvilken destination man skal gå til, og hvad klinikken eller afsnittet, man har et ærinde i, hedder.

Alle informationer om adresser kan også findes på hospitalets hjemmeside, så det er let for pårørende at finde vej, selvom de ikke har et indkaldelsesbrev.

Nye skilte både ude og inde

Den nye finde vej-strategi medfører, at alle skilte på hospitalet bliver udskiftet med nye. Uden for bliver der opsat 3 meter høje skilte med lys. De markerer alle indgange til hospitalet.

I perioden, hvor skiltene bliver udskiftet, vil hospitalets frivillige fra Røde Kors være ekstra opmærksomme på at guide patienter og pårørende mod de nye destinationer på hospitalet. De kommer på den måde til at hjælpe med at lette overgangen til den nye måde at finde vej på.

Der sker ingen ændringer i forhold til adresser og parkeringsområder. Det betyder, at indgangene fortsætter med at have de samme bogstaver, som de har i dag.