Genoptræning_Fysioterapi-Silkeborg_1040px.jpg

18-09-2019

Ny forskning viser, at en samtale på 30 minutter efterfulgt af en fysisk gangtest har stor effekt for patienter med blodprop i lungen. Alligevel har sundhedsvæsenet i dag intet fast tilbud om rehabilitering eller genoptræning til patienterne.

Nye forskningsresultater fra Regionshospitalet Silkeborg viser, at en simpel rehabiliteringsmodel kan gøre en stor positiv forskel for patienter, der har haft en blodprop i lungen.

Modellen går ud på, at patienten få uger efter udskrivelse indkaldes til en opfølgende samtale på 30 minutter med en specialiseret sygeplejerske og gennemfører en fysisk gangtest med en fysioterapeut, hvilket gentages efter henholdsvis 2 og 6 måneder.

Alligevel har sundhedsvæsenet i dag intet fast tilbud om rehabilitering eller genoptræning til patienter med blodprop i lungen, som det ellers er tilfældet for patienter med blodprop i hjertet, som får tilbudt 12 ugers genoptræning.

Indsatsen burde være fast tilbud i hele landet

- Det gør alverden til forskel for patienter med blodprop i lungen, at der er en specialiseret fagperson, der følger dem på deres vej tilbage til hverdagen efter blodproppen. Det giver dem en helt afgørende tryghed, at der altid er en person, de kan ringe til, hvis de føler sig utrygge. Tilbuddet burde være et fast tilbud i det danske sundhedsvæsen, siger fysioterapeut og ph.d. Nanna Rolving, der står bag forskningsprojektet sammen med kardiologisk overlæge og ph.d. Lars Frost.

Patienter, der har haft en blodprop i lungen, lider ofte af angst, bekymring og frygt efterfølgende. De er generelt bange for at skulle træne selv efter blodproppen, da de frygter at overanstrenge sig og blive ramt af endnu en blodprop. Ligeledes har mange langvarige gener med åndenød og nedsat fysisk kapacitet flere år efter blodproppen.

I forskningsprojektet blev patienterne tilbudt en model med en samtale hos en sygeplejerske og tre fysiske tests – henholdsvis efter udskrivelsen, efter 8 uger og efter 6 måneder – hvilket viste sig at have en positiv effekt på patienterne i form af blandt andet reduceret usikkerhed, bekymring og frygt.

CASE: Genoptræning ville have gjort en stor forskel

Christina Juhl Johansen er 27 år og eliteidrætsudøver i roning. Hun har på egen krop oplevet at få en blodprop i lungen. Der gik lang tid, før blodproppen blev opdaget, fordi hun er ung og veltrænet. Faktisk tilså 15 forskellige læger Christina Juul Johansen i forløbet.

Som roer på eliteniveau er Christina Juul Johansen omgivet af et professionelt team af læger, fysioterapeuter og psykologer, der kender hende rigtig godt. Men alligevel oplevede hun en stor usikkerhed i forløbet efter blodproppen, og at hun fik angstanfald og havde svært ved at finde tilbage til hverdagen igen.

- Selvom jeg som eliteroer er i en unik situation med et sundhedsfagligt team af eksperter omkring mig, så var jeg alligevel meget usikker på min krop efter blodproppen. Jeg fik ikke noget tilbud om genoptræning fra hospitalet eller kommunen. For mig ville det have gjort en stor forskel at få det simple genoptræningstilbud med fagpersoner, der ved en masse om lige min situation, siger Christina Juhl Johansen.

FAKTA: Om forskningsprojektet

Tilbuddet til patienterne i forskningsprojektet bestod af 3 samtaler med en sygeplejerske inklusiv efterfølgende gangtest ved en fysioterapeut a i alt 60 minutters varighed pr. gang. Samlet set er tidsforbruget derfor 180 minutter fordelt over et 6 måneders forløb.

Blodpropper i lungerne kan ramme både unge og ældre. Årsagen er ofte alder, overvægt og rygning, blodprop i benet, men også yngre og veltrænede mennesker kan rammes som følge af hormoner (p-piller) og genetiske faktorer. Symptomer kan være, at man pludselig ikke trækker vejret ordentligt, bliver let forpustet, træt og oplever brystsmerter, opkastning og besvimelse.

En blodprop i lungen bliver behandlet med blodfortyndende medicin i typisk 6 måneder. Når patienterne skal stoppe den medicinske behandling, bliver de ofte bange for at få et tilbagefald, og de har derfor brug for en opfølgning med specialiseret fagpersonale. Risikoen for en ny blodprop i lungen er op til 20 % efter afsluttet medicinsk behandling, men denne risiko kan sænkes, hvis patienterne er fysisk aktive.

  • Forskningsprojektet er finansieret af TrygFonden
  • Flere hospitaler i Region Midtjylland og Region Nordjylland har deltaget i projektet
  • Læs mere i:
    - Rolving N; Brocki BC; Andreasen J. Coping with everyday life and physical activity in the aftermath of an acute pulmonary embolism: a qualitative study exploring patients' perceptions and coping strategies. Thromb Res. 2019 Jun 19. pii: S0049-3848(19)30273-7
    - Rolving N, Brocki BC, Mikkelsen HR, Ravn P, Bloch-Nielsen JR, Frost L. Livskvalitet hos patienter med lungeemboli. Best Practice Nordic. Almen praksis. Maj 2018. https://bestprac.dk/2018/05/18/livskvalitet-hos-patienter-med-lungeemboli/