29-05-2019

Lotte Niebur bliver ny oversygeplejerske for afdelingerne Børn og Unge og Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Viborg fra den 1. juli. Hun kommer med 10 års erfaring i at forbedre patientforløb, arbejdsgange og arbejdsmiljøet for personalet på Regionshospitalet Silkeborg.

DSC_3727_Lise-Lotte Niebur.jpg- Børn og Unge og Kvindesygdomme og Fødsler er to meget veldrevne afdelinger, som jeg glæder mig til at være med til at lede. Sammen med mine nye ledelseskolleger og personalet skal vi videreføre afdelingernes flotte udvikling og resultater, som kan ses i den høje kvalitet, patienterne oplever, siger Lotte Niebur.

Lotte Niebur er uddannet sygeplejerske og er master i offentlig ledelse. Hun har været afdelingssygeplejerske i Center for Planlagt Kirurgi siden 2009 og har været en af drivkræfterne i centrets optimering af patientforløb og også forbedringer i personalets arbejdsgange, arbejdsmiljø og trivsel.

- Vi skaber resultaterne gennem vores personale, og derfor er jeg meget optaget af at understøtte den gode trivsel. Samtidig vil jeg arbejde for at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af afsnit og afdelingerne, så vi opnår sammenhængskraft og spiller hinanden gode, siger Lotte Niebur.

Børn og Unge har 31 senge og 11.000 ambulante patienter pr. år samt 150 ansatte. Kvindesygdomme og Fødsler varetager hvert år 2.300 fødsler og 45.000 ambulante besøg med 160 ansatte.

Nye specialer

Lotte Niebur har i Center for Planlagt Kirurgi arbejdet inden for orto-pædkirurgi og anæstesi. Børn og Unge og Kvindesygdomme og Fødsler er derfor et nyt område for den nye oversygeplejerske, men stadig inden for Hospitalsenhed Midt, som Center for Planlagt Kirurgi også er en del af.

- Min første tid kommer til at handle om at stikke fingeren i jorden, lære personalet at kende og sætte mig ind i de faglige specialer. Det er allerførste prioritet. Jeg glæder mig til at indgå i to stærke lederte-ams, hvor jeg ved, at jeg også vil kunne hente sparring og hjælp til at komme hurtigt i vej i de to afdelinger, siger Lotte Niebur.

Sammenhængskraft i fokus

For sygeplejefaglig direktør, Mette Fjord Nielsen, og det øvrige ansættelsesudvalg var der ingen tvivl, da valget faldt på Lotte Niebur.

- Lotte har fokus på personalets trivsel og afdelingernes sammenhængskraft for at kunne forbedre patienternes forløb og oplevelse. Den kobling har hun gang på gang vist, at hun mestrer, og jeg glæder mig meget til, at Lotte nu træder ind som oversygeplejerske og kan videreføre dette arbejde sammen med sine nye kolleger, forklarer Mette Fjord Nielsen.

Lotte Niebur er 54 år og bor i Virklund ved Silkeborg sammen med sin mand. Hun har to voksne børn.

Yderligere oplysninger:

Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør, tlf. 3038 7193
Lotte Niebur, oversygeplejerske, tlf. 2726 7950

Foto: Agata Lenczewska-Madsen