Tone Mørch Møller bliver ny oversygeplejerske på de to afdelinger Røntgen og Skanning og Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg.

01-07-2019

Tone Mørch Møller.jpgTone Mørch Møller er i dag afdelingssygeplejerske på Børn og Ungeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Hun kommer med mere 10 års erfaring som afdelingssygeplejerske fra både børneområdet, ortopædkirurgi og det karkirurgiske speciale og skal fra 1. august indgå i afdelingsledelserne med de to ledende overlæger på henholdsvis Ortopædkirurgi og Røntgen og Skanning i Viborg.

- Jeg har søgt stillingen i Viborg, fordi jeg gerne vil være med til at lede udviklingen i Region Midtjyllands sundhedsvæsen. Jeg tror på, at vi kan flytte meget for vores patienter, hvis vi formår at lave sundhedsvæsen på tværs af hospitaler og også sammen med kommuner og praktiserende læger, siger Tone Mørch Møller.

Sol og vind fordeles lige

De to afdelinger, Røntgen og Skanning og Ortopædkirurgi, har mange fælles patientforløb og derfor også fælles oversygeplejerske. Røntgen og Skanning gennemfører hvert år godt 160.000 undersøgelser som fx røntgen og MR- og CT-skanninger. Ortopædkirurgi behandler akutte og planlagte ortopædkirurgiske patienter, har 29 senge og 22.000 besøg i ambulatoriet hvert år. 

- Jeg brænder for at give patienterne det bedst mulige forløb og for at skabe et godt arbejdsmiljø for personalet. De to ting går hånd i hånd. Jeg vil se på tværs af afdelingerne, men også forsøge at fordele sol og vind lige, når de er forskellige. Samtidig håber jeg, at mit kommende personale vil opleve, at jeg lytter til dem og formår at tage deres input med ind i vores strategier for afdelingerne, siger Tone Mørch Møller.

Udstråler ro og autoritet

Sygeplejefaglig direktør, Mette Fjord Nielsen, fremhæver blandt andet på Tones væsen som medvirkende til, at ansættelsesudvalget pegede på den nye oversygeplejerske.

- Tone er tillidsvækkende og udstråler den ro og autoritet, der skal til for at mestre ledelsesopgaven for to afdelinger. Samtidig har hun solid ledererfaring og har skabt gode resultater gennem sin ledelse, siger Mette Fjord Nielsen.

Tone Mørch Møller er 48 år gammel og bor med sin samlever i Herning.

Stillingen som oversygeplejerske for Røntgen og Skanning og Ortopædkirurgi blev ledig, da tidligere oversygeplejerske Birgitte Egholm tiltrådte en ny stilling på Hospitalsenheden Vest i maj.

Foto:

Privatfoto

Yderligere oplysninger:

Tone Mørch Møller, oversygeplejerske, tlf. 2018 7764
Mette Fjord Nielsen, sygeplejefaglig direktør, 2369 6641