Lene-Stoholm-Jensen_DSC0445_1040px.jpg

Lene Stokholm Jensen er ansat som projektleder og skal udvikle og implementere den nye klinik i løbet af 2019 (foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt). 

07-02-2019

Hospitalsenhed Midt får en ny tværfaglig klinik, der skal sikre en højere og mere ensartet kvalitet i udredningen og behandlingen af demens.

Som et led i National Demenshandlingsplan 2025 skal demensudredning i Danmark samles på et mindre antal tværfaglige enheder. I Region Midtjylland har regionsrådet besluttet, at der skal være tre enheder i tilknytning til de neurologiske afdelinger på Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital.

Enhederne skal være tværfaglige og med ligeværdig inddragelse af specialerne neurologi, geriatri og psykiatri. De skal organiseres, så der er et tæt og formaliseret samarbejde mellem de tre specialer. Men personalet er stadig ansættelsesmæssigt tilknyttet egen afdeling.

I midt-klyngen er følgende afdelinger involverede i etableringen af den nye klinik:

  • Neurologi, Regionshospitalet Viborg
  • Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg
  • Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
  • Regionspsykiatrien Midt (Viborg)

I dén grad på patientens præmisser

Der er ansat en projektleder, Lene Stokholm Jensen, der sammen med en styregruppe og projektgruppe skal stå for at udvikle rammerne for den nye klinik og implementere den. Styregruppen består af repræsentanter fra afdelingsledelserne i de fire involverede afdelinger, mens projektgruppen består af en lang række forskellige interessenter fra både patientforening, kommune, praksis og region.

– Vi arbejder frem mod at sikre en endnu bedre kvalitet i udredningen og behandlingen af demens. Den nye klinik skal være på patientens præmisser, og det vil vi sikre, at den bliver ved at arbejde på tværs og ikke skubbe patienterne rundt mellem afdelinger, somatik og psykiatri. Det nye samarbejde giver optimal mulighed for faglig sparring og kompetenceudvikling mellem specialerne neurologi, geriatri og psykiatri, siger projektleder Lene Stokholm Jensen.

Den nye klinik får base på Regionshospitalet Viborg i Neurologi. Planen er, at klinikken udvalgte dage har en geriater og en psykiater til stede i klinikken, så de kan tilse patienterne og deltage i den tværfaglige udredning og behandling.

- Klinikken bliver i dén grad på patientens præmisser, fordi vi nedbryder skel mellem fagområder og arbejder på tværs om vores fælles patienter, supplerer Lene Stokholm Jensen, der har mange års erfaring bag sig med projektledelse inden for sundhedsvæsenet.

Klinikken åbner efter sommerferien

I øjeblikket arbejder styregruppen og arbejdsgruppen på at få udviklet rammerne for klinikken og det fremtidige samarbejde på tværs. Planen er, at klinikken skal implementeres efter sommerferien og være i fuld drift ved udgangen af oktober.

Projektet er uafhængigt af projekt 'Demensvenligt sygehus', som i øjeblikket er i gang i Neurologi på Regionshospitalet Viborg og handler om at skabe erfaringer, der kan løfte kvaliteten af den behandling, pleje og omsorg patienter med demens møder, når de kommer på hospitalet. De to projekter har dog en væsentlig snitflade til hinanden.

Har du spørgsmål eller kommentarer til den nye klinik er du velkommen til at kontakte projektleder Lene Stokholm Jensen (2464 3389 / lene.stokholm.jensen@midt.rm.dk).