På billedet: Forrest Gitte Østergaard Poulsen fra Hospitalsenheden Vest og Annette Kjærsgaard fra Hammel Neurocenter. Bagerst Holger Dalgaard fra Center fra E-læring og Dorte Melgaard fra Regionshospital Nordjylland. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation, Hospitalsenheden Vest.

12.03.2019

Dysfagi, altså problemer med at synke mad og drikke, rammer hver år tusindvis af mennesker. Men nu er der håb for et øget fokus på problematikken blandt sundhedspersonale både i regioner og i kommuner.

Et nyt E-lærings kursus, udviklet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland kan nu give ny viden til sundhedspersonale, om hvordan de bedst hjælper patienter, der er ramt af dysfagi.

- Det er vigtigt, at plejen har en grundviden om dysfagi, for mange patienter, der har problemer med dysfagi risikerer at tabe sig og blive underernærede, og dermed har de øget risiko for genindlæggelse. Med e-læringskurset vil vi gerne give kursisten viden og færdigheder som kan anvendes konkret i det daglige arbejde. Eksempelvis ved at skabe en forståelse, for at patienter med dysfagi skal have kost med en tilpasset konsistens, forklarer Gitte Østergaard Poulsen, der er kvalitetskoordinator og ergoterapeut på Hospitalsenheden Vest og primus motor på projektet.

Og fra Hammel Neurocenter, der også er med i projektet, er der enighed om vigtigheden af at sætte fokus på problemet.

- Der er mange sygdomme, hvor dysfagi er et symptom. Specielt mange ældre mennesker bliver ramt, fordi musklerne bliver svækkede, forklarer Annette Kjærsgaard, forskningsansvarlig ergoterapeut fra Kompetencecenter for øvre dysfagi, Hammel Neurocenter.

Samarbejde på tværs af regioner

I dag står samarbejdspartnere på tværs af Region Midtjylland og Region Nordjylland sammen om at fejre tilblivelsen af det nye E-lærings kursus. Men vejen hertil har været lang.

- Det er to år siden, vi startede op med at afdække problemet i en lokal gruppe her på Hospitalsenheden Vest. Vi har haft flere faggrupper inde over for, i et samarbejdet, at afdække behovet for kurset, og da det var på plads, har vi brugt tid på at kontakte afdelinger, der kunne tænke sig at være med i projektet, forklarer Gitte Østergaard Poulsen.

Et af de steder der sagde ja til et samarbejde er Regionshospital Nordjylland.

- Det er ret unikt, at vi er sammen om projektet på tværs af regioner. Det skal vi gøre noget mere, for vi har jo de samme problemer i Region Nordjylland, fortæller Dorte Melgaard, Seniorforsker og forskningskoordinator på Regionshospital Nordjylland.

Det er dog ikke kun på sygehusene, patienterne kan komme til at nyde godt af en større faglig viden om dysfagi. Også personalet i kommunerne kan bruge kurset:

- E-læringskurset er også testet i kommunalt regi, så det kan også bruges i hjemmeplejen og det er ret unikt, siger Annette Kjærsgaard, forskningsansvarlig ergoterapeut fra Kompetencecenter for øvre dysfagi, Hammel Neurocenter.

Du kan finde E-lærings-kurset på hjemmesiden for Center for E-læring i Region Midt. Se under kliniske kurser.

www.rm.dk/om-os/organisation/center-for-e-laering