TeamsamarbejdeOP.jpg

Arkivfoto.

På operationsgangen arbejder alle specialer på RH Viborg nu med implementering af øget teamsamarbejde på operationsstuerne. Det er udsprunget af de positive erfaringer, som Kirurgi har høstet ved implementering af øget teamsamarbejde til patienter, som kommer til operation for overvægt.

07-11-2019

Når kirurgen kun har én funktion i løbet af sin arbejdsdag på operationsgangen, nemlig at operere, og så i øvrigt indgå i fællesskabet i teamet på operationsstuen om bedst mulig afvikling af dagens program, giver det mere effektiv udnyttelse af kapaciteten, større patientsikkerhed og ikke mindst større arbejdsglæde hos personalet, som indgår i teamet.

- Før indførelsen af øget teamsamarbejde skulle en kirurg udføre operationer, og mellem operationerne gik kirurgen stuegang. Det er stressende hele tiden at skulle veksle mellem de to funktioner, og måden at udnytte kirurgens tid på er blevet markant ændret med det øgede teamsamarbejde på operationsstuerne. Nu bliver en kirurg dedikeret til operationsstuen hele dagen, og en anden læge varetager stuegangen ved patienterne, siger Marie Kirk, der er afdelingslæge på Kirurgi.

Marie Kirk oplever en helt ny arbejdsmentalitet med den nye teamstruktur på operationsstuen. Hun oplever hele holdet om en operation mere som et team end førhen. Før ændringerne havde personalet en udførlig tjekliste, hvor én funktion blev udført ad gangen. Med den nye struktur kører teamet mere strømlinet, hvor anæstesipersonale, sygeplejersker og operatør udfører opgaver omkring patienten på samme tid. En sygeplejerske kan godt sætte blodtryksmanchet på patienten samtidig med, at en anden lægger en pude under benet, forklarer afdelingslægen.

- det er rigtig godt for arbejdsmiljøet, at man som kirurg ikke bliver ringet efter konstant, mens man står på operationsstuen. Samtidig er det meget mere effektivt på operationsstuen, og det giver en større teamoplevelse, at det er det samme personale, der er på operationsstuen hele dagen. Før gik der en time fra den ene patient blev kørt ud af operationsstuen til den næste blev kørt ind. Nu hjælper de forskellige faggrupper hinanden, og en læge kan godt sætte plaster på patienten efter operationen. Når vi har samme type operation på operationsstuen hele dagen giver det desuden et bedre flow og kortere skiftetider – nu tager det helt ned til 20 minutter fra én operation er afsluttet til den næste kan begynde, fortæller Marie Kirk.

Teamsamarbejde giver effektiv kirurgi
Mere teamsamarbejde kombineret med, at kirurgen bliver dedikeret til operationsstuen en hel dag af gangen, giver ikke kun et bedre arbejdsmiljø og mindre pressede kirurger, men også mere effektive forløb for operationerne.

Galdestensoperationer udførte afdelingen tidligere tre af på en operationsdag. Nu sorterer personalet dem i simple og komplicerede galdestensoperationer. På en operationsdag udfører personalet i dag enten tre komplicerede operationer eller fire 'simple' galdestensoperationer uden komplikationer.

Også på området for lyskebrok har afdelingen effektiviseret sine forløb. For et år siden udførte en kirurg tre operationer for lyskebrok på en hel operationsdag. I dag, med de ændrede arbejdsgange og det øgede teamsamarbejde, når fem lyskebrok-patienter forbi operationsstuen på en enkelt operationsdag.

Det øgede antal operationer skal dog ikke ses med et mål om, at den enkelte operation skal gå hurtigere.

- Vi har set på, hvad det er, der fungerer så godt for vores kolleger, der opererer gastric bypass patienter, og så har vi overført deres erfaringer til vores specialer. Det har givet mere effektive forløb, mindre pressede kirurger og en større arbejdsglæde samt et bedre teamsamarbejde, siger Marie Kirk.

Arbejdet med at optimere arbejdsgangene på lyskebrokoperationer og galdestensoperationer har været i gang det seneste års tid. Flere kirurgiske specialer på RH Viborg arbejder med lignende optimeringer, som både giver bedre og mere effektive forløb – og som samtidig styrker arbejdsglæden for de mange faggrupper, som samarbejder på operationsstuerne. Optimering af arbejdsgange udspringer af HE Midts arbejde for 'Sikkert OP-flow'. Det regionale læringsfællesskab 'Sikkert OP-flow' har bidraget til at inspirere, både internt i HE Midt og på de øvrige hospitaler i regionen, til at gå samme vej og øge teamsamarbejdet på operationsstuerne.