Danske Regioner har fået øje på de opfølgende samtaler, som Operation og Intensiv har udviklet til udvalgte patienter og pårørende efter intensiv terapi. Samtalerne skal forebygge PTSD hos patienten og de pårørende. Samtalerne har herudover et læringsaspekt for personalet.

12-02-2019

DSC_3303_1040x680.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Blandt 33 indstillede er Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg blandt de 5 nominerede til Danske Regioners pris: Årets Borgerinddragende Initiativ 2019.

Afdelingen er nomineret til prisen for at have udviklet et nyt tilbud om opfølgende samtaler med udvalgte patienter og pårørende efter intensiv terapi. Hovedformålet er at støtte patient og pårørende i at få bearbejdet indlæggelsesforløbet og give mulighed for at stille afklarende spørgsmål.

PTSD og delir

Livet forandrer sig nemlig på mange måder under og efter kritisk sygdom. Og det gælder både patienten og de nærmeste pårørende. Begge parter kan have mange tanker og oplevelser om og fra tiden på intensiv. Eksempelvis udvikler en stor del af patienterne delir og fremstår konfuse og forvirrede med både høre- og synshallucinationer og mareridt-agtige drømme. Det er vigtigt at få talt om og bearbejdet oplevelserne, både for at forebygge Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) og som indsats i forhold til PTSD. Ellers kan rekreationen hjemme blive svær – både for den person, der har været kritisk syg, og dennes nære pårørende.

Operation og Intensiv har udviklet tilbuddet om opfølgende samtaler i et projekt med prøvehandling. Tilbuddet gives efter bestemte kriterier, eksempelvis om patienten har haft et specielt traumatisk forløb eller har udviklet svær delir. Samtalen gennemføres af en overlæge og en forløbsansvarlig sygeplejerske, og erfaringen er, at samtalen har stor betydning for patienten og de pårørende. Mange tilkendegiver, at de føler sig lettede efter samtalen og har fået hjælp til at få sat nogle uafklarede forhold på plads. Især føler mange en stor lettelse i at vide, at de ikke er alene om deres oplevelser.

En bedømmelseskomité med repræsentanter fra DSR, Lægeforeningen, FOA, Danske Patienter, SIND, KL og Danske Regioner har udvalgt de 5 nominerede. Først den 11. april løftes sløret for, hvem der løber med prisen. Det sker på Danske Regioners generalforsamling i Aarhus.
Læs mere på Danske Regioners hjemmeside.