Tilfredsheden ligger omkring 96-99 procent for patienter, der har været indlagt eller er blevet ambulant behandlet i et planlagt forløb. Men også nybagte mødre kvitterer for gode forløb under graviditet, fødsel og barsel.

15-03-2019

Foto: Niels Aage Skovbo

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) har netop præsenteret resultaterne af de store spørgeskemaundersøgelser LUP Somatik og LUP Fødende for 2018.

LUP Somatik rummer 3 undersøgelser – dels for akut indlagte patienter, dels for planlagt indlagte patienter, dels for planlagt ambulante patienter. Tidligere på året udkom LUP Akut, hvor patienterne fortæller om deres oplevelser og tilfredshed med skadestuer og akutklinikker.
I LUP Fødende bedømmer de nybagte mødre den hjælp, de har fået af deres fødested under graviditet, fødsel og barsel.

- Især de patienter, der er behandlet hos os i et planlagt forløb – enten under indlæggelse eller ambulant – er meget tilfredse og placerer Hospitalsenhed Midt blandt de bedste i Danmark. 98 procent af de indlagte patienter er alt i alt tilfredse med forløbet, og for de ambulante patienter er scoren 97 procent. Indlagte patienters tilfredshed med plejen er endda helt oppe på 99 procent, siger Thomas Balle Kristensen, der er hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midts hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

Tilfredsheden hos de akut indlagte patienter er derimod ikke helt på niveau med de planlagt indlagte patienters. Her viser LUP en samlet tilfredshed med forløbet på 89 procent.

- Men vi ser frem til at kunne tilbyde akutte patienter en række forbedringer, når vi i løbet af efteråret flytter ind i vores nye, topmoderne akutbygning. Her får vi bedre muligheder for at indfri de ønsker og forventninger, som nutidens patienter efterspørger, tilføjer hospitalsdirektøren med henvisning til Aarhus Universitetshospitals erfaringer efter flytning af akutfunktioner til nye faciliteter i Skejby.

Rosen tilfalder personalet

- Vi sender patienternes ros direkte videre til vores dygtige medarbejdere og ledere. Det har de virkelig fortjent, siger Thomas Balle Kristensen på vegne af hospitalsledelsen, som også består af lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen og sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen.

Han sender samtidig en varm tak til de 6.475 patienter og fødende, som i denne runde har brugt tid og energi på at besvare de omfattende spørgeskemaer.
- Svarene er meget værdifulde for os. Vi bruger dem i vores kvalitetsarbejde – til syvende og sidst for at udvikle hospitalerne på patienternes præmisser, siger han.

Fakta:

  • Hospitalsenhed Midts hospitaler i Viborg, Silkeborg og Skive deltager i LUP. Regionshospitalet Hammel er ikke med. Det område har en separat undersøgelse. Det samme gælder Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) på Regionshospitalet Viborg og Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive. Herudover indgår en række diagnostiske funktioner som Røntgen og Skanning, Blodprøver og Biokemi samt servicefunktioner kun indirekte. Akut behandling uden indlæggelse på skadestue eller akutklinik er beskrevet særskilt i LUP Akut 2018, som udkom tidligere på året.
  • Deltagerne i LUP er tilfældigt udvalgt. De har det til fælles, at de har været i kontakt med et af hospitalerne i sensommeren/efteråret 2018.
  • De spørgsmål, som patienterne er bedt om at svare på, falder bredt i forhold til, hvad et indlæggelses- eller behandlingsforløb traditionelt rummer. Patienterne vurderer deres oplevelser blandt andet med hensyn til modtagelse, ventetid, information, smertelindring, involvering og medbestemmelse, servicestandard, sammenhæng i forløbet og fejl. Patienterne har også haft mulighed for at skrive supplerende kommentarer i spørgeskemaet.
  • Planlagt indlagte: 797 inviterede, 612 svar = svarprocent 77. 35 spørgsmål. Alt i alt er 98 procent i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad tilfredse.
  • Planlagt ambulante: 6810 inviterede, 4075 svar = svarprocent 60. 29 spørgsmål. Alt i alt er 97 procent i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad tilfredse.
  • Akut indlagte: 3027 inviterede, 1497 svar = svarprocent 49. 36 spørgsmål. Alt i alt er 89 procent i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad tilfredse.
  • Fødende: 527 inviterede, 291 svar = svarprocent 55. 42 spørgsmål. På dette område er der ikke beregnet en samlet overordnet tilfredshed. Rapporten er periodeopdelt på graviditet (overordnet tilfredshed 94 procent), fødsel (overordnet tilfredshed 97 procent) og efter fødslen.