190830 Røntgen bus_DSC4339_1040px.jpg

Personale fra både Gentofte Hospital og Hospitalsenhed Midt bemandede røntgenbussen i Viborg torsdag, hvor de i løbet af dagen tog imod 48 borgere, som fik taget røntgenbilleder af lungerne. Fotos: Agata Lenczewska-Madsen

Torsdag den 29. august parkerede Region Hovedstadens røntgenbus ved Forsorgscenter Vibohøj på Rørsangervej i Viborg. Bussen åbnede dørene for alle interesserede, som uden foregående aftale kunne få taget et røntgenbillede af deres lunger. Målet var at opspore tuberkulose.

30-08-2019

Røntgenbussen var torsdag forbi Viborg for at opspore nye tilfælde af tuberkulose. Forud for besøget var der delt flyers rundt på flere af byens værtshuse for at gøre opmærksom på bussens ankomst til Viborg. Lungelæger og tuberkulosesygeplejersker bemandede bussen dagen igennem.

Røntgenbussen er en specialbygget lastbil med røntgenudstyr – en mobil røntgenklinik - som er blevet til i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Gentofte Hospital. Bussen er bygget for at opspore tuberkulose, som er udbredt blandt hovedstadens socialt udsatte borgere.

Bus sætter fokus på tuberkulose

Sidste år havde Viborg et udbrud af tuberkulose. Der var et stort opsporingsarbejde forbundet med udbruddet, men det kom under kontrol.

Når røntgenbussen har sat kursen mod Viborg, er det for at lave yderligere opsporingsarbejde og sætte fokus på sygdommen.

- Der er ikke tale om et nyt udbrud af tuberkulose i Viborg. Opsporingsarbejdet er et samarbejde mellem regioner og hospitaler, og vi får bussen ud for at give et tilbud om undersøgelse for sygdommen til en gruppe mennesker, som ikke altid har det så nemt med hospitaler. Vi er rigtig glade for at kunne bruge bussen til opsporingsarbejdet, og vi håber på at gøre det lidt nemmere for en gruppe borgere at blive undersøgt og samtidig sætte fokus på, at tuberkulose stadig findes og kan behandles, siger Tina Nørregaard Gissel, overlæge på Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.

190830 Røntgen bus_DSC4346_1040px.jpg

Om tuberkulose

Tuberkulose findes i hele verden, og det antages, at knap 1/4 af jordens befolkning er smittede med de bakterier, der kan fremkalde sygdommen. Selv om langt de fleste ikke udvikler sygdommen, dør langt over 1 million mennesker hvert år af tuberkulose.

I 2018 fik cirka 290 personer i Danmark konstateret tuberkulose. I Danmark er der kun meget få dødsfald på grund af tuberkulose.

Symptomer:

feber, nattesved, vægttab og træthed. Ved lungetuberkulose ses normalt hoste og ophost, evt. blodigt. Ved langvarig hoste i mere end 3 uger bør man overveje, om det kan være tuberkulose.

Smitte:

Personer med tuberkulose i lungerne smitter ved hoste, primært i perioden indtil sygdommen opdages.

Forebyggelse:

I Danmark forebygges spredning af tuberkulose primært ved tidlig og effektiv smitteopsporing og 'miljøundersøgelser'.

Behandling:

Der findes en effektiv 4-stofs antibiotikabehandling, som varetages af de lungemedicinske og infektionsmedicinske specialer samt børnelæger. Behandlingen varer typisk i seks måneder

Kilde: Statens Serum Institut – se mere på https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/t/tuberkulose