Vestdansk Center for Rygmarvsskade afprøver i disse dage version 1 af en rehabiliteringsrobot, der kan bevæge benene igennem hos patienter med funktionsnedsættelse.

20-03-2019

 

190305-Rober-Robot_DSC1354_1040px.jpg
Fotos: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

 

Robotter har det med at få et kælenavn af deres menneskelige samarbejdsparter. Rehabiliterings-robotten, som Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) for øjeblikket afprøver, er ingen undtagelse. Robert er dens navn.

- Robert kan udføre én opgave. Det gør den til gengæld ret avanceret. Dens bestemmelse er at bevæge benene igennem hos patienter med funktionsnedsættelse/manglende kræfter. Den behøver blot at få "instruktion" en enkelt gang fra en fysioterapeut. Herefter er den i stand til at efterligne fysioterapeutens bevægelser i mindste detalje og i samme tempo, fortæller ledende terapeut Lasse Thulstrup fra VCR.

Rent praktisk sker der det, at patienten lægger underbenet i en skinne. Roberts robotarm tilsluttes skinnen, og "han" vejer benet. Herefter viser fysioterapeuten bevægelsesøvelsen én gang – og så tager Robert over og gentager øvelsen 20 gange med patienten. Se et lille videoklip nedenfor.

190305-Rober-Robot_DSC1352_1040px.jpg

190305-Rober-Robot_DSC1365_1040px.jpg

Fra fabrik til klinisk hverdag

Robert er dansk produceret, og VCR's kontakt med firmaet blev skabt, da Lasse Thulstrup var på en kongres om robotteknologi. VCR har i mange år været i front med interesse for og brug af teknologiske landvindinger og robotløsninger og træner med eksoskeletter og Lokomat (stationær gangtræningsrobot med kropsaflastning).

- Vi deltager i afprøvningen af flere årsager. Dels for at vurdere, om Robert kan være interessant i forhold til vores patientgruppe – dels for at få mulighed for at præge udviklingen, så robotten kan forfines til at opfylde flere af de ønsker og krav, vi har i den kliniske hverdag. Desuden er det et formål i sig selv, hvis teknologi kan overtage de hårdeste fysisk belastende arbejdsopgaver for personalet, siger Lasse Thulstrup.

Han og fysioterapeut Karen Marie Ladegård Kristoffersen, der står for afprøvningen, kunne eksempel ønske sig, at Robert ud over passiv bevægeterapi også kunne indstilles til muskeltræning – helt eller delvist med støtte om nødvendigt. Patienten burde også selv kunne gentage en behandlingscyklus eller slukke for robotten med en fjernbetjening, så fysioterapeuten kan varetage andre opgaver imens. Desuden kan de også se perspektiver i, at robotten kan variere øvelsens hastighed.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.