Klinik for Hudsygdomme og Sårcenter på Regionshospitalet Viborg indfører fælles konsultation for patienter med lidelser, der både "kalder på" sårspecialister og hudspecialister.

13-02-2019

190205 Samarbejde mellem sår og derm_DSC0092_1040px.jpg

Bent Knudsen er patient hos overlægerne Annette Høgh og Angela Meszes fra henholdsvis Sårcenter og Klinik for Hudsygdomme. De to specialister tilrettelægger i fællesskab Bent Knudsens videre behandling.
Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Et nyt, tværfagligt samarbejde mellem Klinik for Hudsygdomme og Sårcenter skal forbedre kvalitet og effektivitet i udredning og behandling af patienter med lidelser, der både ”kalder på” sårspecialister og hudspecialister – eksempelvis sår, der skyldes et nedsat immunforsvar mod allergi eller betændelse - eller svære bensår og eksem på samme tid.

De to klinikker, som har til huse dør om dør på Regionshospitalet Viborg på plan 4, har siden årsskiftet haft fælles ambulante konsultationer. Frem for at gå til undersøgelse og kontrol i flere klinikker på forskellige tidspunkter, har patienten nu én indgang og møder speciallæger og specialsygeplejersker fra begge klinikker på samme tid. Patienten får på den måde en helhedsorienteret behandling og opfølgning, som de to klinikker har tilrettelagt i fællesskab – og undgår at skulle bruge mere tid end strengt nødvendigt på hospitalsbesøg.

- Vores incitament er at skabe sammenhængende forløb og at optimere antallet af ambulante besøg ved at koordinere vores tilbud. Vi har gode erfaringer fra den korte tid med intensiveret samarbejde. En sidegevinst er, at vi lærer af hinanden. Den brede vidensdeling specialerne imellem bliver også patientens fordel, siger karkirurgisk overlæge Annette Høgh, som er daglig leder af Sårcenter.