181002 Kurser Hammel_DSC1451_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt. 

08-08-2019

Fagfolk, der arbejder med neurorehabilitering, kommer valfartende til Regionshospitalet Hammel Neurocenter fra hele Norden for at komme på kursus.

Hammel Neurocenter er et af de to hospitaler i Danmark, der genoptræner patienter med en erhvervet hjerneskade på højt specialiseret niveau. Det betyder, at den viden og erfaring, som neurocentret har fået igennem årene, er blevet en eftertragtet vare.

Fagfolk fra hele Danmark og Norden, der arbejder med rehabilitering, efterspørger derfor i stigende grad at komme på kursus på neurocentret. Nogle kurser er faste og bliver afholdt med jævne mellemrum, mens andre er lavet præcis til det sted, der bestiller kurset. Det kan for eksempel være andre hospitaler, kommuner, institutioner, specialskoler og privat praksis.

Kursisterne er begejstrede

- Vi har fået stor inspiration efter at have været på vores skræddersyede kursus på Hammel Neurocenter. Kurset har sat skub i en masse initiativer, og vi har nu fået et nyt tilbud til vores intensive patienter. Det er helt fantastisk, siger Martin Anker Hansen, intensiv-sygeplejerske fra Nordsjællands Hospital.

Intensiv-afdelingen på Nordsjællands Hospital har længe ønsket at arbejde med dysfagi – altså synkevanskeligheder – hos deres intensive patienter. Et meget specialiseret emne, som Hammel Neurocenter arbejder med på højt specialiseret niveau. Et tværfagligt team af ansatte fra Intensiv på Nordsjællands Hospital bestilte derfor et skræddersyet kursusforløb på neurocentret bestående af både teori og praktisk træning.

- Kurset ramte rigtig godt det, som vi ønskede. Vi har armene helt oppe over hovedet og er alle begejstrerede for den nye viden, vi fik. Kurset har medført, at vi har sat gang i en masse ting. Det syder og bobler af aktivitet i vores projekt omkring synkevanskeligheder, siger Martin Anker Hansen.

Kursus fører til ny behandling til patienter

På kurset på Hammel Neurocenter fik kursisterne fra Nordsjælland blandt andet inspiration til arbejdet med synkevanskeligheder, lærte flere konkrete terapeutiske håndgreb til at genvinde synkefunktionen og fik praktisk træning.

- Resultatet er fantastisk. Vi rykker virkelig noget nu, og vi har fået et tilbud til vores intensive patienter, der har synkevanskeligheder. Det havde vi ikke før. Samtidig har det givet os fælles viden, ejerskab og engagement til at udvikle vores tilbud til patienterne, siger Martin Anker Hansen.

Begejstringen for kurset har betydet, at Nordsjællands Hospital sender endnu et hold ansatte afsted på samme skræddersyede kursus til efteråret.

Hammel Neurocenter deler viden og erfaringer via kurser

- Det er spændende at få besøg af et hold sundhedsprofessionelle fra det intensive område. Vi har det til fælles, at vi behandler virkelig syge mennesker. Men samtidig kan vi få inspiration fra hinanden, siger ledende ergoterapeut på Hammel Neurocenter, Mette Skjærbæk Svane, der er leder på et af de afsnit, som kollegerne fra Nordsjælland besøgte som en del af deres kursusforløb.

Hammel Neurocenter tilbyder igennem eget Uddannelsescenter kurser, seminardage og andre former for kompetenceudvikling inden for rehabilitering af hjerneskadede mennesker. I 2018 blev der afholdt 21 skræddersyede kurser og 42 åbne kurser og seminarer af 1-16 dages varighed. Tallene for 2019 er opadgående, så Uddannelsescentret forventer, at tallene for i år samlet set ender med at vise en fortsat stigning.

Uddannelsescentret er med til at sikre, at de resultater, som forsknings- og udviklingsenhederne på Hammel Neurocenter løbende producerer, bliver formidlet og implementeret i rehabiliteringsarbejdet via kursusvirksomhed og andre former for kompetenceudvikling.

- Det er vigtigt, at vores viden inden for neurorehabilitering når ud til medarbejdere og specialister i regioner og kommuner, der på forskellig vis arbejder med neurorehabilitering af hjerneskadede, siger Elisabeth Staun, der er leder af Uddannelsescentret på Hammel Neurocenter.