Generelt er der god trivsel og god ledelse på Hospitalsenhed Midts fire hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Det viser resultaterne fra TULE (Trivselsundersøgelse- og Ledelsesevaluering). På alle trivselsspørgsmål ligger Hospitalsenhed Midt på eller lidt over gennemsnittet fra de seneste TULE-resultater i resten af Region Midtjylland trods store forandringer som følge af budget 2019.

TULE-Nyhed-1040x680.jpg

27-03-2019

Resultaterne fra TULE er gået ud til alle afdelinger og centre på Hospitalsenhed Midt i denne uge. 3.011 medarbejdere og ledere har svaret (i alt 79 procent af alle ansatte på Hospitalsenhed Midt).

- Vi er taknemmelige for, at så mange medarbejdere og ledere har prioriteret tiden til at svare på TULE-undersøgelsen. Det giver et godt grundlag at arbejde videre med i de kommende dialogmøder mellem ledere og medarbejdere i alle afsnit og klinikker, siger Mette Fjord Nielsen, sygeplejefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

Generelt viser resultaterne, at der er god trivsel på de fire hospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. På spørgsmålet om, hvorvidt man er tilfreds med sit job alt i alt, ligger gennemsnitsscoren 80 på en skala fra 1 til 100. Det er det samme resultat som ved sidste TULE-måling i 2017. De bedste afdelinger ligger på 86 ud af 100, mens de afdelinger, der har mest at arbejde med, ligger på mellem 65 og 75.

- Samlet er det faktisk rigtig flotte resultater. Det viser i høj grad, at medarbejdere og ledere arbejder sammen om at skabe et godt arbejdsmiljø og trivsel – selv i perioder med store forandringer, som HE Midt netop er gået igennem med mange strukturændringer som følge regionsrådets budget for 2019. Det er imponerende og giver et stærkt fundament for det daglige arbejde med patienter og pårørende, siger Mette Fjord Nielsen.

Medarbejdere og ledere svarer især positivt på spørgsmål om, hvorvidt ledelsen stoler på, at medarbejdere leverer et godt stykke arbejde, på at medarbejdere ved, hvad der forventes af dem, og på at man har tillid til udmeldinger fra sin lokale ledelse. De spørgsmål, der har lavest score på tværs af HE Midt, er spørgsmål om arbejdsmængde og om, hvorvidt konflikter løses på en retfærdig måde.

- Det er vigtigt at sige, at der her er tale om gennemsnit på tværs af alle resultaterne. Der er stor variation mellem nogle afdelinger og afsnit. Det understreger, hvor vigtigt det er, at der nu følges godt op på resultaterne på de planlagte TULE-dialogmøder i alle afsnit og klinikker.