Om klinikken

Sygdomme vi udreder

Vi udreder dig, hvis du har symptomer på en funktionel lidelse. Det betyder, at vi undersøger dig, for at finde ud af om du har en funktionel lidelse, eller en anden sygdom.

Eksempler på funktionelle lidelser vi udreder:

 • Fibromyalgi
 • Kronisk træthedssyndrom
 • Irritabel tyktarm

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper.

Faggrupper du kan møde:

 • Speciallæge
 • Forskningssygeplejerske
 • Forsker
 • Studerende

Hvad betyder det, at vi er en forskningsklinik

Der er tale om et lodtrækningsforsøg. Det betyder, at hvis du passer ind i målgruppen vil du med 50% sandsynlighed blive tilbudt et besøg i vores forskningsklinik. Som alternativ vil du blive tilbudt udredning i en af de andre eksisterende klinikker i Hospitalsenhed Midt afhængig af, hvad din egen læge finder mest hensigtsmæssigt.

Formålet med forskningsprojektet er at få mere at vide om, hvordan vi skal organisere sundhedsvæsenet, så vi kan forbedre indsatsen til patienter, hvor funktionel lidelsen mistænkes.

Det betyder også, at vi beder vi om dit samtykke til at kunne:

 • Sende spørgeskemaer til dig
 • Indhente data fra din elektroniske patientjournal
 • Indhente medicinoplysninger
 • Indhente data fra andre nødvendige offentlige registre

Alle data bliver anvendt i anonymiseret form.

Projektet er indmeldt til Videnskabsetisk Komité og registreret i Sundhedsdatastyrelsen med Region Midtjylland som dataansvarlig (Løbenr. 647122). Data opbevares på en sikker server administreret af Region Midtjylland og Aarhus Universitet.

Forskningsprojektet udføres i samarbejde med Funktionelle Lidelser i Aarhus og er støttet af TrygFonden og løber til 2026.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af din egen læge hvis du:

 • Bor i Region Midtjylland
 • Er mellem 18-60 år
 • Har været plaget af kropslige symptomer i mindst 6 måneder, og op til 3 år

Modtag samtykkeerklæring og spørgeskema

Når du er blevet henvist, vurderer vi om du passer ind i undersøgelsen. 

Hvis du gør det, sender vi dig en samtykkeerklæring og et spørgeskema, som du skal udfylde og sende til os.

Vi trækker herefter lod om du skal ses hos os, eller om du skal tilbydes et forløb et andet sted.

Læs dit indkaldelsesbrev

Hvis du skal til undersøgelse hos os, indkalder vi dig. Du modtager brevet som Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Du må gerne tage en pårørende med.

Parkering ved hospitalet

Husk at betale for din parkering. Du kan få en parkeringsbillet ved de opstillede automater rundt omkring på parkeringspladserne ved hospitalet.

Læs mere om parkering ved Regionshospitalet Silkeborg

Dit besøg

Når du ankommer

Når du kommer, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret ved destination A8.

Tag plads i venteområdet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Dit forløb

Du kommer ind til samtale hos en speciallæge.

Til samtalen vil vi:

 • Tale om dine symptomer
 • Lægge en plan for dit videre forløb

Samtalen tager cirka 3-4 timer.

Afslutning af dit forløb

Din behandling afhænger af, hvilken sygdom du har.

Vi henviser dig til behandling hos enten din egen læge eller til et specialiseret behandlingstilbud rettet mod funktionel lidelse.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os. 

Netværk og støtte

Få råd og vejledning om at være patient og pårørende i forskellige foreninger og netværk:

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • Høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • Stille spørgsmål
 • Eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra

Find vej

Adresse

Forskningsklinik for Mistanke om Funktionelle Lidelser
Diagnostisk Center
Falkevej 1A
8600 Silkeborg

Indgang og destination

Indgang A, destination A8

Kort 

Se oversigtskort over Regionshospitalet Silkeborg (pdf)

Kontakt

Telefon

 • Forskningssygeplejerske: 78 41 78 65

Telefontid: Mandag - fredag: Kl. 8-13

E-mail

Du kan sende en e-mail til os via Digital Post.

Brug MitID til at logge på.

Send e-mail til klinikken

Adresse

Forskningsklinik for Mistanke om Funktionelle Lidelser 
Diagnostisk Center 
Regionshospitalet Silkeborg 
Falkevej 1A 
8600 Silkeborg

Find vej 

Indgang A, destination A8

Find vej på Regionshospitalet Silkeborg