210423_3D_ joystick holder_DSC0313_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

03-06-2021

Hjælpemidler til rygmarvsskadede patienter i genoptræningen og små 3D print-løsninger, som gør personalets arbejdsgange enklere. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan 3D printede løsninger kan gøre hverdagen mere enkel.

Hosptialsenhed Midt har sammen med Test- og UdviklingsCenter for Velfærdsteknologi (TUCV) igangsat projektet SUNDH3D. Målet er at udvikle små hjælpemidler, som kan gøre dagen lettere for patienter eller personale.

- Vi er gratis at benytte for hospitaler og kommune. Vi er med lige fra udviklingsfasen, over afprøvning og tilpasning af prototyper og til slutproduktet. Vi kan med simple midler gøre hverdagen nemmere i mange henseender, siger Peter Wiborg Astrup, leder af TUCV, der er projektleder og udførende part i SUNDH3D.

Specialdesignet holder til robotarm

Kirurgi har fået designet og printet et håndtag til OP robotten Soloassist II. Robotten hjælper kirurgen med at styre kameraet via et lille joystick, der er monteret på instrumenterne, kirurgen anvender. Det aflaster kirurgen sammenlignet med eksisterende metoder. For bedre uddannelse og udnyttelse af ressourcerne ville Kirurgi gerne have, at assistenten fik bedre mulighed for at hjælpe til med styring af robotarmen under operationen. Det fik personalet til at tænke i kreative løsningsforslag.

Den lille fjernbetjening, som styrer kikkerten under operationen, ligger nemlig ikke godt eller intuitivt i hånden på brugeren.

Sammen med SUNDH3D fik Kirurgi udviklet en holder til fjernbetjeningen. En holder, som er mere ergonomisk korrekt for den assistent, der skal betjene den, fortæller afdelingslæge i Kirurgi, Tobias Stadil.

- Firmaet bag robotten kunne også se fordelene med holderen til fjernbetjeningen. Holderen letter ergonomien og fjerner den uhensigtsmæssige arbejdsstilling for assistenten. Derfor har firmaet efterfølgende overtaget rettighederne til produktet, mod at vi til gengæld får leveret holderne fra dem uden beregning, siger Tobias Stadil.

3D-løsninger i Hosptialsenhed Midt

Herunder er en beskrivelse af nogle af de løsninger, SUNDH3D har lavet til brug på Hosptialsenhed Midt.

Håndskinner til Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR):

Nogle patienter har brug for en skinne, der kan holde håndled og fingre i en bestemt position om natten. Skinnerne bruges blandt andet for at mindske uhensigtsmæssige fejlstillinger grundet spasticitet.

Hjælpekrog:

En stor del af VCRs patienter anvender kateter. Det er svært at skifte hvis man sidder i kørestol. Særligt udfordrende er det, at man har brug for at holde bukselinningen ude, mens man med begge hænder skifter kateteret. Hjælpekrogen gør det muligt.

Reservedele til kørestole:

Regionshospitalet Viborg har en del kørestole af ældre dato. Det er ikke længere muligt at købe reservedele til dem, og for at udskyde behovet for indkøb af nye kørestole, har de fået 3D-printet nye reservedele til stolene.

Suturfingerbøl:

Den største arbejdsskade på fødeafsnittet er stikskader. De opstår, når man syr bristninger efter fødsler. Det er ikke altid muligt at se, hvor man stikker nålen ind og særligt, hvor den kommer ud igen. Derfor bruger jordemødrene i høj grad deres fingre som øjne når de syr. Med en 3D-printet fingerbøl på fingeren under handsken mindsker jordemødrene risikoen for stikskader.

Justerbar underarmsstøtte:

Regionshospitalet Hammel Neurocenter benytter en 3D-printet justerbar underarmsstøtte, som bliver brugt til at løfte håndleddet fra underlaget under træning.

SUNDH3D, som producerer printløsningerne, er finansieret i et samarbejde mellem Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt og Test- og UdviklingsCenter for Velfærdsteknologi.

Læs mere om SUNDH3D på www.SUNDH3D.dk