Covid-19 medførte en ny og tidskrævende opgave i Akutsekretariatet, Hospitalsenhed Midt, nemlig at oprette laboratorierekvisitioner i forbindelse med podning af borgere på kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder m.v. Men nu har en robotløsning automatiseret denne manuelle, tidskrævende opgave.

09-03-2021

Da epidemien gjorde sit indtog sidste forår blev det en opgave for lægesekretærer at oprette rekvisitioner til podninger for covid-19 på de mange borgere, kommunerne meldte ind hver dag. Den manuelle arbejdsgang og opgavens omfang fik Akutafdelingen i Viborg til at afprøve en robotløsning, udviklet af Sundheds-IT, Hospitalsenheden Midt, som har automatiseret den manuelle arbejdsgang:

- Vi er meget glade for vores robot. Den sparer os for mellem 10-14 klik pr. CPR-nummer, og hvis der er rigtig mange rekvisitioner på en dag, så er det altså mange klik, fortæller lægesekretær Britta Jarly og uddyber:

- Det var en ekstra opgave, der kom ind fra højre ved siden af vores øvrige opgaver. Den administrative robot er et godt supplement til den samlede opgave, da hun stort set kan passe sig selv, hvis blot den bliver fodret med de rigtige oplysninger.

Lægesekretærerne opretter fortsat selv rekvisitioner manuelt, hvis der er tale om få rekvisitioner. Det lave smittetryk lige nu betyder derfor, at robotten ind imellem får nogle pauser.

Robotten blev taget i anvendelse, da anden bølge indtraf og har aflastet lægesekretærerne de seneste måneder:

- Hvis der kommer en tredje bølge vil vi igen få stor glæde af vores robot, slutter Britta Jarly.

210303 RPA-løsningen_DSC84151040px.jpg

foto: Agata Lenczewska-Madsen


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}