08-12-2021

Akustikregulering og afspilning af særligt kurateret musik kan forbedre oplevelsen af spisesituationen blandt patienter med erhvervet hjerneskade, og det kan forbedre udbyttet af neurorehabilitering. Det viser et nye studie, som er initieret af Test og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi (TUCV) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

I samarbejde med AU FOOD og virksomheden LYdBEHAG har Regionshospitalet Hammel Neurocenter undersøgt, hvordan indretningen af hospitalets spisestue bedst muligt kan understøtte både fødevareindtag og social interaktion i spisesituationer hos patienter indlagt til rehabilitering efter en hjerneskade.

Det viste sig, at man ved at opsætte specialdesignede akustikregulerende billeder og afspille særligt kurateret musik, kunne forbedre patienternes oplevelse af spisesituationen:

- Spisestuen er blevet hyggeligere, og det betyder, at patienterne nu bruger mere tid i spisestuen og spiser mere. De er også begyndt at tale mere sammen – blandt andet fordi, de nu bedre kunne høre hinanden på grund af den forbedrede akustik i rummet, fortæller den forskningsansvarlige sygeplejerske på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Lena Aadal og fortsætter:

- Det er ikke overraskende eller nyt, at forbedret akustik og musik har en positiv effekt på spiseoplevelsen. Ernæringsmæssig behandling og pleje er en betydningsfuld del af neurorehabilitering. Derfor kan det at spise mere, mere tid i fællesskaber og øget interaktion mellem personer i samme situation forbedre udbyttet af neurorehabilitering i forhold til et hverdagsliv efter udskrivelse.

En basal, men veltænkt løsning 

Samarbejdet mellem Aarhus Universitet, virksomheden LYdBEHAG og Regionshospitalet Hammel Neurocenter har været båret af en fælles ambition om at gøre det simpelt, nært og patientrettet, og NUTRISOUND har vist, at man gennem relativt billige, men veltænkte og fokuserede indsatser kan gøre en væsentlig forskel for både patienter og personale.

LYdBEHAG lavede opsætningen med de akustikregulerende specialdesignede akustikplader og installerede højtalere og support i forhold til lydmåling, mens AU FOOD gennemførte interventionen i tre trin. De målte støjniveauet inden og efter akustikreguleringen samt under afspilning af musik. Samtidig blev der gennemført kostregistrering, feltobservationer og efterfølgende interviews af patienter og personale.

Løsningen kan implementeres i alle rum, og man afsøger allerede nu muligheden for at sprede løsningen til blandt andet plejehjem og andre dele af hospitalssektoren.

Læs mere om projektet og resultaterne her.