Isolationsafsnit 2 for corona-patienter lukkes, og det betyder, at Akutafsnit Børn og Unge kan flytte tilbage til deres vante rammer på 2. etage.

24.02.2021

I december aktiverede vi Isolationsafsnit 2 grundet den hurtige stigning i antallet af Covid-19 indlæggelser. Netop for at skabe plads til det nye coronaafsnit blev Akutafsnit Børn og Unge midlertidigt flyttet i tilknytning til Børn og Unges sengeafsnit på 6. etage.

Lukningen af Isolationsafsnit 2 betyder, at Akutafsnit for Børn og Unge kan flytte tilbage til Akutafdelingen med virkning fra d. 25. februar 2021, hvor de tager imod patienter fra kl. 12.

Tilbageflytningen sker under den præmis, at det på et senere tidspunkt kan blive nødvendigt at flytte afsnittet igen. Af den årsag vil de rum, Akutafsnit Børn og Unge har brugt på 6. etage ikke blive ryddet, så der kan rykkes med kort varsel, hvis der igen bliver brug for at aktivere Isolationsafsnit 2.

200203-A-1040px-2.jpg

Pressetelefon


telefon 78 44 11 20


Hverdage kl. 8-15.30
(fredag til kl. 15)