201130 HMU_DSC4484_1040px.jpg

09-07-2021

Tilbage omkring årtusindeskiftet fik Hospitalsenhed Midt det MED-system, vi kender i dag. Men det var ikke uden bump på vejen. Ikke alle kunne se idéen med at etablere medarbejderudvalg og drøfte arbejdsforholdene for de ansatte. Men det kunne Helle Balling Engelsen. Hun har været med til at udvikle og indføre MED-systemet på Hospitalsenhed Midts hospitaler.

Helle Balling Engelsens interesse for arbejdsforhold begyndte dog længe før, at MED-systemet så dagens lys. MED-systemet er Region Midtjyllands formelle ramme om samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.

- Jeg har altid interesseret mig for arbejdsforhold og arbejdsmiljø. Men der har også været modstandere, der syntes, at vi jo havde det meget fint i forvejen, så hvorfor skulle vi nu også fokusere sådan på de arbejdsforhold, lyder det fra Helle Balling Engelsen.

Uden helheden er vi intet

1982. Dengang blev Helle ansat som sygeplejerske på sygehuset i Skive. Nu næsten 40 år efter takker hun af og går på pension ved udgangen af juli. Hun siger dermed farvel og tak til det MED-system, der har dannet rammen om hendes virke igennem mange år.

Hun er netop gået af som næstformand i HE Midts hoved-MEDudvalg (HMU), og hun er ligeledes i gang med at overdrage stafetten som fællestillidsrepræsentant (FTR) for HE Midts sygeplejersker og radiografer.

Men hvad er det egentlig, der gør, at det MED-system er så vigtigt? 

- Jeg blev tidligt i mit arbejdsliv klar over, at man ikke får noget gennemført, hvis man ikke lukker alle ind. Det har jeg bestræbt mig på at gøre. Det er vigtigt at tænke i helheder, og det er kernen i MED-systemet. Alle skal have ordentlige arbejdsforhold og arbejdsmiljø. Det kan MED-systemet være med til at sikre. Derfor er det vigtigt, lyder det fra Helle Balling Engelsen.

"Det har været fedt"

Når man spørger, hvordan arbejdet i MED-systemet har været, er Helle Balling Engelsen ikke i tvivl:

- Det har været fedt. Jeg har været vidt omkring, så jeg er meget bevidst om, at man ikke er alene. Jeg er en holdspiller. Derfor har arbejdet i MED-systemet været meget meningsfuldt for mig at beskæftige mig med. Der kan man netop gøre en forskel for helheden, der også giver værdi for de enkelte dele af helheden – alle de ansatte.

Nogle af de arbejdsforhold, hun blandt andet har beskæftiget sig med, er arbejdsmiljø – fysisk såvel som psykisk, kompetenceudvikling og samarbejdet på tværs af faggrupper og hospitaler. Formålet har altid været at sikre de bedste arbejdsforhold for alle ansatte Hospitalsenhed Midt.

Helle Balling Engelsen har prøvet at arbejde i mange afdelinger som sygeplejerske. Hun har beskæftiget sig med akut- og intensivområdet, men hun har senest arbejdet i Kirurgi på Regionshospitalet Viborg. Hun har også arbejdet på flere forskellige hospitaler. Hovedparten af tiden har dog været på hospitalerne i Skive og Viborg.

Helle Balling Engelsen har haft sin helt egen vilje igennem tiden. Hun har altid haft blik for, hvad hun ville have. Så når hun igennem karrieren som sygeplejerske løbende fik tilbud om deltidsstillinger eller vikariater, så kom svaret raskt: "Nej tak, jeg skal have fuldtid og en fast stilling". Det fik hun så.

Vigtige beslutninger truffet på bagsædet af en bil

Flere gange i løbet af Helle Balling Engelsens arbejdsliv er de karrieremæssige valg blevet truffet på bagsædet af en bil.

I oktober 1994 sad Helle Balling Engelsen på bagsædet i en rød bil og hørte bilens øvrige to passagerer tale om, at der manglede en tillidsrepræsentant (TR) til det kirurgiske område på sygehuset i Skive. Det lød da egentlig meget interessant, syntes den unge Helle, og før hun fik set sig om, var hun blevet TR.

I forbindelse med fusionen mellem Viborg Sygehus og Kjellerup Sygehus var Helle Balling Engelsen en dag på en anden køretur, der blev skelsættende for hendes arbejdsliv. Hun befandt sig på bagsædet i en hvid bil på en køretur sammen med et par medlemmer af Viborg Amtskreds, som hun var medlem af dengang. Og før hun fik set sig om, endte den køretur med, at hun blev fællestillidsrepræsentant (FTR) for sygehusene i Viborg, Skive og Kjellerup.

Siden da blev Helle Balling Engelsen tilbage i 2005 også næstformand i Hospitalsenhed Midts hoved-MEDudvalg (HMU). En post, hun netop har givet videre til den nyvalgte Lene Thorbjørnsen. Derudover har Helle Balling Engelsen også været formand for Kontaktudvalget (KU) lige så længe, som hun har været næstformand i HMU. Hun har været medlem af regions-MEDudvalget (RMU) siden Region Midtjyllands dannelse, og hun har taget en diplomuddannelse i administration samt en HR-uddannelse.

"Det var op ad bakke"

- Det var op ad bakke, dengang vi skulle udbrede MED-systemet tilbage i 0'erne. Der var en sløvhed med at få systemet udbredt. Nogle satte simpelthen spørgsmålstegn ved, hvad de skulle bruge sådan et system til, fortæller Helle Balling Engelsen.

Heldigvis har meget ændret sig siden, og i dag mener hun, at langt hovedparten kan se værdien i systemet.

Tilbage i forbindelse med dannelsen af Region Midtjylland var Helle Balling Engelsen med i nogle rigtig gode diskussioner om personalepolitik, lønpolitik med videre.  Der blev også regionens værdier skabt. De blev udmøntet til dem, vi kender i dag – nemlig dialog, dygtighed og dristighed. Områder der nu er med til at danne grundlaget for Region Midtjylland som arbejdsplads.

En dygtig, dristig og dialogsøgende medarbejder

Strejker og besparelser har der været mange af i årenes løb. Og her har Helle Balling Engelsen netop været med til at stå i spidsen og kæmpet for HE Midts sygeplejersker, radiografer og alle øvrige ansatte. Et job, hun ifølge hospitalsledelsen, har løst til topkarakter.

- Helle er som person dygtig, dristig og dialogsøgende. Hun har leveret en stor, flot og dedikeret indsats for HE Midts hospitaler, og hun efterlader mange aftryk fra et konstruktivt samarbejde og vigtige faglige diskussioner. Helle har givet med- og modspil i samarbejdet og altid med henblik på at udvikle HE Midt som en god arbejdsplads. Hun har været med til at præge og forme det HE Midt, vi kender i dag, og det vil jeg gerne på vegne af hele hospitalsledelsen sige tusind tak for, lyder det fra hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

Helle Balling Engelsen smider formelt uniformen og stopper på Hospitalsenged Midt ved udgangen af juli. Forude venter en velfortjent tilværelse som efterlønner efter mange års tro tjeneste.