Snart kan både medarbejdere og patienter, der har sin gang i Dialysen og Nyreklinikken, se frem til en tiltrængt kapacitetsudvidelse. Håndværkerne er nemlig godt i gang med ombygningen af nye rammer til de to afsnit på RH Viborg. Dermed er det såkaldte Delprojekt 3 (DP3) i det omfattende kvalitetsfondsbyggeri, der også tæller det nye akutcenter, godt i gang.

24-02-2021

Lyse, moderne og ikke mindst langt mere rummelige lokaler. Det bliver nogle af gevinsterne, når Dialysen og Nyreklinikken i løbet af foråret rykker i nye rammer på RH Viborgs etage 4. Her er håndværkere i skrivende stund i fuld gang, så godt 1000 kvadratmeter og 22 dialysepladser kan stå klar til ibrugtagning i maj.

Med ombygningen samles de to kliniske funktioner i Dialyse og Klinik for Nyresygdomme i nye rummelige rammer med den nødvendige plads til opgaver og funktioner og ikke mindst til en gruppe patienter, som hyppigt har deres gang på hospitalet og typisk i flere timer ad gangen. 

Nyreklinikken flytter fra etage 2, mens Dialysen flytter fra etage 6. De nye samlede rammer skal ligge på etage 4, som tidligere rummede akutafsnit A2, og i foråret blev brugt som isolationsafsnit til covid-patienter.

Turen er kommet til Delprojekt 3

Det store kvalitetsfondsprojekt var delt ind i en række delprojekter, som blandt andet talte ombygningen af Vestdansk Center for Rygmarvsskade og det nye akutcenter, og nu er turen altså for alvor kommet til det såkaldte Delprojekt 3, som rummer ombygninger i det eksisterende hospital.

Delprojektet har allerede været lidt i gang for nogle år siden, da der eksempelvis blev bygget en- og tosengsstuer på etage 13. Men nu går delprojektet så for alvor i gang, og det glæder projektchef Jeppe Juul Hansen:

- Vi valgte at sætte projektet lidt i bero, mens vi byggede det nye akutcenter, men nu har vi et godt overblik over de midler, der er til rådighed og glæder os til at komme i gang. Og vi ved, at de berørte afdelinger glæder sig mindst lige så meget, siger Jeppe Juul Hansen.

Det er ren tetris

Dialysen er en del af det såkaldte Delprojekt 3, som er en del af det omfattende kvalitetsfondsbyggeri, som akutcenterbyggeriet også var en del af. Under Delprojekt 3 skal der også bygges ny Klinik for Nyresygdomme, Hjerteklinikken skal udvides og renoveres og endeligt skal Intensiv flytte i nye rammer.

Men præcis som i tetris, skal man flytte noget, for at gøre plads til noget andet. Netop derfor kommer byggeriet til at strække sig over en længe periode. Ombygningen af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme er nemlig en forudsætning for, at renoveringen af Hjerteklinikken kan begynde.

- Det er lidt af et puslespil at få det hele til at gå op, når det handler om ombygning på et hospital i drift. Vi forsøger at tage størst muligt hensyn til både patienter og medarbejdere, mens vi bygger, og blandt andet derfor tager vi ombygningen i etaper, så vi kan blive færdige det ene sted og rykke rundt, før vi går i gang det næste sted, siger Jeppe Juul Hansen.

Ombygningen af Intensiv af afgjort af en helt fjerde spiller, nemlig Høreklinikken. Høreklinikken er ikke en del af DP3, men først når Høreklinikken er flyttet fra etage 5 i bygning 1, kan ombygningen af Intensiv gå i gang.

Det forventes af Høreklinikken flytter til nye lokaler i bygning 5, som tidligere husede akutafsnit A1, primo 2022, og at Intensiv kan tages i brug i 3. kvartal 2023, mens Hjertemedicinsk Klinik forventes klar derefter.

Corona har været en stopklods

Covid-19 nødvendiggør, at der skal være arealer til rådighed, som kan bringes i spil, hvis pandemien kommer ud af kontrol. Derfor er nogle af ombygninger sat midlertidigt i bero.

Pressetelefon


telefon 78 44 11 20


Hverdage kl. 8-15.30
(fredag til kl. 15)