15-04-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver torsdag den 15. april 2021 de midlertidige besøgsrestriktioner på Region Midtjyllands hospitaler. Det betyder, at antallet af besøgende ikke længere er begrænset til den samme nærmeste pårørende. 

Torsdag den 15. april ophæver Styrelsen for Patientsikkerhed de midlertidige restriktioner, der har været for besøg på Region Midtjyllands hospitaler inkl. psykiatrien.

De midlertidige restriktioner blev indført for at inddæmme lokale smitteudbrud med coronavirus i Region Midtjylland.

Mere normale forhold – men fortsat omtanke 

Lempelsen af restriktionerne betyder, at reglen om maksimalt én besøgende eller ledsager per patient falder bort.

Dog opretholdes afstandskravet på 2 meter på hospitalerne, så der i praksis kan være meget begrænset plads til besøgende og ledsagere på sengestuer og i klinikker.

Derfor kan der fortsat være lokale forhold, som gør det nødvendigt at opretholde særlige begrænsninger i adgangen til f.eks. en afdeling eller et område på hospitalet.

Besøgende og pårørende opfordres - uanset lempelsen - til at medvirke til at passe på patienter og personale ved fortsat at begrænse trafikken og antallet af udefrakommende på hospitalerne.

Hold afstand og sprit af

For at sikre at besøg, ledsagelse mv. kan gennemføres forsvarligt og under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, opfordres besøgende, ledsagere og andre med ærinde på hospitalet fortsat til at holde afstand, spritte hænder før og efter besøg, bruge mundbind og udvise god hosteetikette. Besøgende, ledsagere mv. med symptomer skal blive hjemme.