Regionsrådet inviterer til borgermøde 10. august i Silkeborg om Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Udviklingsplanen er i høring frem til 1. september 2021.

03-06-2021

Siden oktober 2020 har en lang række aktører bidraget med input til regionsrådets arbejde med en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Udviklingsplanen sætter retning for den videre udvikling af hospitalets nuværende funktioner og rolle som udviklingshospital og elektivt (for planlagte behandlinger) hospital for patienter fra hele regionen.

Borgermødet holdes tirsdag 10. august 2021 kl. 16-19 på Jysk Park, Ansvej 108 i Silkeborg.

Regionsrådet har onsdag 26. maj sendt Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg i høring. Høringsfristen er 1. september 2021. Den endelige udviklingsplan ventes vedtaget på regionsrådets møde onsdag 27. oktober 2021.

Tilmeldingen er åben nu

På borgermødet kan deltagerne høre oplæg og stille spørgsmål til udviklingsplanen og deltage i mindre mødesessioner om "Patientinddragelse og behandling af den enkelte patient", "Nære og sammenhængende sundhedstilbud" samt "Planmæssige rammer for Regionshospitalet Silkeborg".


Tilmelding er bindende, da deltagerantallet er begrænset. Tilmeldingsfristen er 25. juni.

Fakta

  • Regionsrådet inviterer til borgermøde om Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg tirsdag 10. august 2021 kl. 16-19 på Jysk Park, Ansvej 108, Silkeborg.
  • Tilmelding åbner 3. juni på hjemmesiden plansilkeborg.hemidt.dk, hvor du også kan læse mere om borgermøde, høring og arbejdet med udviklingsplanen.
  • Udviklingsplanen er sendt i høring af regionsrådet. Høringsfristen er onsdag 1. september 2021.
  • Den endelige udviklingsplan ventes vedtaget på regionsrådets møde onsdag 27. oktober 2021.