Det gamle kapel var i sin til en smuk bygning, men trænger i dag til en kærlig hånd. Det får den nu i form af en udvendig renovering. Foto: Mie Duelund Petersen, Hospitalsenhed Midt

Anton Rosens Kapel ved RH Silkeborg skal sættes i stand udvendigt, efter at Jyske Banks Almennyttige Fond har bevilget en million kroner til formålet.

09-12-2021

- Det er en fantastisk gavmild donation, som vi er meget taknemmelige for. Anton Rosens Kapel var i sin tid en smuk bygning, og vi glæder os til at få bygningens facade bragt tilbage i flot og værdig stand til glæde for både hospitalets patienter, pårørende og personale og byens borgere generelt.

Sådan konkluderer hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, efter at Jyske Banks Almennyttige Fond har besluttet at donere en million kroner til den udvendige renovering af det gamle Anton Rosens Kapel i Silkeborg.

Bevaringsværdig bygning

Anton Rosens Kapel blev bygget tilbage i 1902 samtidig med det oprindelige hospital, men bygningen er med tiden blevet for lille og utidssvarende og har derfor ikke været brugt som kapel i en årrække. I stedet har bygningen blevet brugt til opbevaring og redskabsrum, og tidens tand har sammen med vejr og vind tæret på særligt de udvendige rammer. Derfor har HE Midt sammen med Genrejsningskomiteen for Mindesmærker i Silkeborg søgt midler til en renovering, og det er anledningen til, at Jyske Banks Almennyttige Fond nu har bevilget en million kroner til den udvendige del af projektet.

Med donationen – og en del supplerende egenfinansiering – bliver det nu muligt at udskifte bygningens tag og reparere sokkel, murværk og træværk, så det udvendige udtryk kan blive bragt tilbage til fordums storhed.

Anton Rosens Kapel er af Slots- og Kulturstyrelsen vurderet bevaringsværdig – blandt andet på grund af arkitekt Anton Rosens plads i dansk arkitektur. Rosen er blandt andet kendt for Palads Hotel i København men havde gennem sin karriere fast tilknytning til Silkeborg, hvor han blandt andet har sat sit præg på vandtårnet, Ørneapoteket og bygningen, der i dag rummer restaurant Hjejlen – og altså det oprindelige kapel ved hospitalet.

Stillerum til patienter og pårørende

Med renoveringen vil bygningen fortsat ikke være isoleret og anvendelig til længerevarende ophold. Men ambitionen er efterfølgende at søge midler til den indvendige del af projektet, så bygningen på sigt vil kunne anvendes til eksempelvis stillerum. Her vil patienter og pårørende kunne søge ro, lindring og trøst i svære situationer, ligesom personalet vil kunne benytte rummet ved behov.

Forventningen er, at første del af renoveringen af det gamle kapel kan gå i gang i løbet af 2022 – altså præcis 120 år efter, at bygningen stod færdig.