Besøgende og ledsagere fik for nylig fri adgang til Hospitalsenhed Midts hospitaler igen efter en periode med besøgsrestriktioner på grund af COVID-19. Indgangene på regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive genåbnes nu som følge af det reducerede smittetryk, og fordi Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet de generelle besøgsrestriktioner.

26-04-2021

Mandag den 26. april genåbner Hospitalsenhed Midt dørene til hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Hospitalernes døre har i flere omgange været lukket for at reducere smitterisikoen på hospitalerne i forbindelse med COVID-19, men nu genåbnes alle døre igen som udgangspunkt.

Alle patienter med planlagt besøg på hospitalet opfordres til at tjekke deres indkaldelsesbrev og eventuel påmindelse via SMS for at se, hvilken indgang de med fordel kan benytte for at finde frem til deres mødested.

Besøgspåbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed er faldet bort, men der er enkelte undtagelser, hvor Hospitalsenhed Midt har valgt at fastholde besøgsrestriktioner. Det gælder for eksempel isolationspladser og enkelte områder på hospitalerne, hvor det ikke er fysisk muligt at overholde de gældende afstandskrav, hvis der er ubegrænset adgang.

Find mere corona-info på siden her: https://www.hospitalsenhedmidt.dk/patienter-og-parorende/corona/