17-08-2021

Region Midtjylland og DSR indgik mandag aftale om at undtage 34 sygeplejersker fra konflikt. De 34 sygeplejersker er ansat i afsnittet for bedøvelse på Regionshospitalet Viborg.

Den efterfølgende omtale kan skabe utryghed for den faglige kvalitet og patienternes sikkerhed.

Nedenfor redegøres således for forholdene på afsnit for bedøvelse.

Hospitalsenhed Midt anerkender fuldt ud, at der er tale om en lovligt varslet konflikt og indgår i løbende forhandlinger og dialog med DSR om nødberedskaber mv.

Hvorfor er der behov for et stort nødberedskab?

Bedøvelses-sygeplejerskerne bedøver pt. primært patienter med akutte og livs- og førlighedstruende sygdomme, herunder cancer.

Derfor kan kun meget få bedøvelser aflyses i tilfælde af strejke. Og derfor er der behov for et relativt stort nødberedskab. Dette nødberedskab kan først stilles fra uge 35, fordi der pt. afvikles ferie.

Ikke korrekt, at vikarer og kursister dækker huller

DSR skriver, at den daglige drift dækkes af vikarer og kursister under uddannelse.

Der er ingen vikarer tilknyttet bedøvelsesafsnittet. Kun fastansat personale.

Alle stillinger er besat bortset fra en enkelt stilling.

Kursisterne er færdiguddannede sygeplejersker, der er fastansat på almindelig løn i afsnittet. Samtidig tager de efteruddannelse som anæstesi-sygeplejersker.

Som færdiguddannede sygeplejersker indgår i de normalt i driften og er naturligvis under vejledning ifm. bedøvelse som led i deres uddannelse.

Hvorfor er sygeplejerskerne fleksible i ferieperioden?

I ferieperioder plejer bedøvelsesafsnittet derfor at lave en solid ferieplan på tværs af dagkirurgi og bedøvelse.

Så der er flere om at dele opgaven, og flere medarbejderes ferieønsker kan imødekommes, mens ferie afvikles.

Den planlagte ferieplan kan dog ikke afvikles, fordi sygeplejersker i dagkirurgi er udtaget til konflikt.

I stedet er der derfor indgået fleksibilitetsaftale, hvor bedøvelsessygeplejerskerne kan tage ekstra vagter mod ekstra tillæg hen over sommeren.

En sådan aftale er pga. konflikten i dagkirurgi nødvendig for at kunne bedøve de akutte og livstruede patienter – fordi dagkirurgiens personale er udtaget til konflikt.

Tilbud om konflikt fra uge 35

Ledelsen i afdelingen og hospitalsledelsen har i forhandlingerne med DSR oplyst, at afdelingens ferieplan er afviklet i uge 35. Derefter kan afdelingen stille nødberedskab.

DSR har dog umiddelbart ikke ønsket først at gå i konflikt fra uge 35.