180516_CPK_DSC4649_1040px.jpg

På Regionshospitalet Silkeborg har Center for Planlagt Kirurgi i løbet af 2020 øget andelen af sammedagsoperationer markant. Udviklingen er skubbet op i gear af COVID-19.

Bliv opereret om formiddagen og kom hjem i egne trygge rammer allerede samme eftermiddag eller aften. Det er virkeligheden for langt flere patienter, efter at Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg i løbet af 2020 har øget andelen af såkaldte sammedagsoperationer markant.

- Vi er blevet meget bedre til at vurdere, hvilke patienter der har behov for indlæggelse, og hvem der kan have god gavn af at komme hjem i egne, trygge rammer samme dag. Det betyder, at vi i dag sender en større andel af patienterne hjem igen samme dag, som de er blevet opereret – uden at vi går på kompromis med kvaliteten eller sikkerheden for patienterne, forklarer ledende overlæge på Center for Planlagt Kirurgi, Thomas Klebe.

På den måde blev andelen af patienter, som kommer hjem igen samme dag efter en hofte- eller knæoperation godt og vel fordoblet i 2020 i forhold til 2019, mens andelen af rygopererede, der kom hjem samme dag lå knap 30 procent højere end i 2019. Og selv om 2020 var et atypisk år, ser tendensen ud til at fortsætte, vurderer Thomas Klebe.

COVID har skubbet på udviklingen

For år tilbage var eksempelvis hoftepatienter typisk indlagt op mod en uge efter operation, men over de seneste år er udviklingen – godt skubbet på vej af Center for Planlagt Kirurgi - gået i retningen af stadigt kortere indlæggelse. Og i dag sendes en del patienter hjem samme dag, som de er blevet opereret, hvis lægerne vurderer det relevant og muligt for de enkelte patienter. I forbindelse med hospitalernes nedlukning under første bølge af COVID-19 i foråret 2020 blev der for alvor sat skub på den udvikling.

- I forbindelse med nedlukningen var vi nødt til at begrænse antallet af indlæggelser, og derfor kiggede vi kritisk på, hvilke patienter der havde behov for indlæggelse, og hvem vi trygt kunne sende hjem igen samme dag. Det gav en markant stigning i antallet af sammedagsoperationer, fortæller Thomas Klebe.

Og også efter genåbningen er andelen af sammedagsoperationer fortsat højere end før COVID-19. I fjerde kvartal 2020 blev knap 42 procent af de hofteopererede således sendt hjem igen samme dag mod knap 26 procent i samme periode 2019. Samme udvikling er sket i forhold til knæ- og rygoperationer. I fjerde kvartal 2020 blev 35 procent af knæoperationerne på Center for Planlagt Kirurgi udført som sammedagsoperationer mod 25 procent året før, og i forhold til rygoperationer steg andelen fra 37 til 59 procent.

Hver enkelt patient vurderes

Ifølge Thomas Klebe handler udviklingen i høj grad om, at kirurger og specialesygeplejersker er blevet bedre til at udpege de patienter, som ikke nødvendigvis har brug for indlæggelse.

- Vi vurderer hver enkelt patient i forhold til, hvor sunde og raske, de ellers er, og hvordan deres situation i øvrigt ser ud. I forbindelse med COVID-19 er vi blevet tvunget til at tænke lidt anderledes, og det har gjort os mere opmærksomme på, at nogle af de patienter, vi tidligere pr automatik indlagde, også i nogle tilfælde kan være egnede til operation og hjemsendelse samme dag, fortæller Thomas Klebe.

Han understreger, at det selvfølgelig kræver god forventningsafstemning med patienterne og ikke mindst en grundig snak og forberedelse før og efter operationen.

Både for hospitalet og for patienterne kan der være fordele ved at øge andelen af sammedagsoperationer. Patienterne undgår unødig indlæggelse og kommer hjem til rekreation og genoptræning i eget hjem, mens hospitalet får mulighed for at gennemføre flere operationer og dermed reducere både ventetider og udgifterne til de enkelte patientforløb. Derfor forventer Thomas Klebe, at den aktuelle udvikling på Center for Planlagt Kirurgi vil fortsætte også i de kommende år, når COVID-19 og det ekstraordinære pres på hospitalernes sengeafsnit forhåbentlig aftager.