Kloakrør 1040x680.jpg

22-10-2021

Fra uge 43 til 45 skal der graves nye kloakrør ned på parkeringspladsen på Resenvej ved Regionshospitalet Skive. Det betyder, at der i perioden er ændret til- og frakørsel til parkeringspladsen, og der vil være lidt færre parkeringspladser til rådighed, da noget af området afspærres til gravearbejdet.

Arbejdet med nedgravning af nye kloakrør foregår i to etaper, så borgere og ansatte har adgang til parkeringspladsen i hele perioden, mens arbejdet finder sted.

Arbejdet i de to etaper vil sted i følgende uger:
• Etape 1: Primo uge 43 til medio uge 44
• Etape 2: Medio uge 44 til ultimo uge 45

Se oversigt over hvor på parkeringspladsen arbejdet foregår under de to etaper.

Vær opmærksom på længere transporttid

Der kan forekomme længere transporttid til og fra sundhedshuset i den periode, hvor arbejdet finder sted.

Ligeledes kan der komme ændringer i tidsplanen, hvis vejrguderne spænder ben for arbejdet.

Efter de nye kloakrør er lagt ned i jorden, vil graveområdet blive belagt med stabilgrus, så det er muligt at køre med bil på området igen, indtil der bliver lagt nyt asfalt. Datoen for asfaltering er ikke fastsat endnu.