patientvejledning.jpg

Foto; Jesper Madsen

28-01-2020

Siden efteråret 2017 har alle afdelinger og centre arbejdet med at omlægge de velkendte fysiske patientpjecer til digitale vejledninger på hospitalsenhedmidt.dk. Sidste afdeling er netop blevet færdig, og dermed er HE Midt i mål med arbejdet, som andre hospitaler i Region Midtjylland også har taget op. De godt 1.100 vejledninger har i snit mere end 60.000 besøg om måneden. Næste skridt er mere foto, video og animation i vejledningerne.

Når patienter og pårørende fremover skal have information om forberedelse til undersøgelse, behandling eller operation, skal de have telefon, tablet eller computer frem. Alle vejledninger gives nu digitalt via hjemmesiden og dermed arkiveres den klassiske patientpjece.

"Vi var skeptiske til en start, men det fungerer rigtig godt. Der er mange fordele ved at have vejledningerne på hjemmesiden, fx efterspørger mange af vores patienter at få deres information digitalt, og så har vi bedre styring med den information, som patienterne får, fordi den nu kun findes ét sted – på vores hjemmeside," udtaler Inge Lundholm, klinisk sygeplejespecialist hos Kvindesygdomme og Fødsler.

Hun bakkes op af Henriette Djurhuus Appelt, projekt- og udviklingssygeplejerske i digitalisering hos Center for Planlagt Kirurgi.

"Den digitale platform giver helt nye muligheder i formidlingen af informationer, fx med øvelsesvideoer. Så kan patienten se øvelsen igen og igen, når han eller hun kommer hjem. Det øger chancen for, at patienten handler og heler, som vi ønsker. Vi har også erfaret, at mange af de ældre patienter godt kan finde ud af finde og bruge informationerne digitalt," fortæller hun.

176.000 borgerbesøg på vejledningerne

Hospitalsledelsen og afdelings- og centerledelser på HE Midt besluttede at digitalisere patientvej-ledningerne, fordi borgernes adfærd er digital. 9 ud af 10 voksne borgere går på nettet via telefonen, og de fleste er vant til at få informationer, kunne finde svaret eller have mulighed for at lave handling via telefonen.

"85 procent af borgerne googler jævnligt symptomer. Det bekræfter, at der er et digitalt behov for sundhedsinformation, og at borgerne i høj grad allerede finder dem digitalt. Vi ved også fra tal fra Ældresagen, at 70 procent af borgerne i alderen 65-74 år bruger nettet via deres telefon. Derfor giver det rigtig god mening at understøtte og se nye muligheder i den adfærd," siger Kian Mejdal, patientinformationsredaktør hos Hospitalsenhed Midt med overordnet ansvar for digitaliseringen af vejledningerne.

Besøgstal på vejledningerne fra 4. kvartal 2020 bekræfter, at borgerne er digitale. De har i alt haft over 230.000 besøg af mere end 176.000 borgere. Omtrent 70 procent af besøgene er kommet via søgemaskiner som Google, mens de resterende 30 procent er kommet via link i indkaldelsesbrev eller udlevering af kortlink direkte til patienten. 62 procent af borgerne er kommet ind via deres telefon, 6 procent via tablet og 32 procent via computer.

"Det er meget flotte tal, som vi alle kan være stolte over. Alle de medarbejdere, der har arbejdet hårdt med omlægning og implemtentering lokalt, fortjener stor ros. Det er deres fortjeneste, at vi nu kan fremvise disse flotte tal og yde borgerne den service at tilgå vores vejledninger digitalt," udtaler Kian Mejdal.

Selvom de digitale vejledninger nu har overtaget for de fysiske pjecer, er det stadig muligt at udlevere skriftlig information til de patienter, der af den ene eller anden årsag ikke kan eller har mulighed for at tilgå informationen digitalt. Vejledningen udskrives i disse tilfælde blot fra hjemmesiden, og hvis patienten har fået en fysisk indkaldelse med post, er den med som udskrift.

Giver andre arbejdsgange

Digitaliseringen af patientvejledningerne har undervejs vist sig også at have indflydelse på den kliniske arbejdsgang. Derfor er der kommet nye rutiner til rundt omkring i afdelinger og hos centre.

"Vi har haft ledelsesmæssigt fokus på brugen af de digitale vejledninger for at sikre implementering og passende arbejdsgange blandt personalet. Vi har eksempelvis i afdelingen drøftet, hvornår vi har behov for at skrive noter, og hvordan vi så gør det. Det kan nemlig godt lade sig gøre at finde på nye løsninger," påpeger Inge Lundholm.

Digitaliseringen har også givet anledning til ændring og eftertanke hos Center for Planlagt Kirurgi.

"I forbindelse med opsætning af vejledningerne har vi skullet bruge de regionale skabeloner, der er kommet med konceptet. Det er vigtigt for os, at vejledningerne giver mening for patienten, og ikke mindst at de giver patienten handlekompetence. Den nye ramme har tvunget os til at tænke anderledes og nyt," fortæller Henriette Djurhuus Appelt.

Nu skal vejledningerne videreudvikles med video og animation

Med alle patientvejledninger i hus på hjemmesiden fortsætter videreudvikling med to store fokusområder – video og animation. Begge medier kan hjælpe i formidlingen og informationsoptaget hos de patienter, der har svært ved at læse og forstå, og det kan på længere sigt bidrage til at skabe mere lighed i sundhed blandt borgerne.

"Der er mange borgere, der har svært ved at forstå de skriftlige informationer fra sundhedsvæsenet, selvom informationerne har været igennem en kommunikationsmaskine og er skrevet i et letforståeligt sprog. Helt op til hver 2. borger har i nogle tilfælde svært ved at forstå det, vi formidler til dem på skrift, og så bliver betingelserne for at handle korrekt til fordel for egen sundhed sværere," siger Kian Mejdal.

Derfor har Hospitalsenhed Midt en ambition om at bringe mere video ind i de vejledninger, hvor det giver god mening, fx øvelsesvejledninger, mens man kommer til at se mere animation i de vejledninger, hvor det er relevant, fx i forbindelse med operative indgreb, som ikke egner sig video.

I forbindelse med ambitionen om mere animation har Hospitalsenhed Midt sammen med Viborg Kommune skabt en fælles animationsstrategi, der helt konkret kommer til at munde ud i 10-12 animationsprojekter til patientvejledningerne i 2021. Den videre udvikling er med andre ord allerede i gang.

3 hurtige fakta

  1. Alle hospitalsenheder i Region Midtjylland har omlagt eller er i gang med at omlægge fra fysiske pjecer til digitale vejledninger på hjemmeside.
  2. Hospitalsenhed Midt har omtrent 1.100 vejledninger på tværs af alle afdelinger og centre. Alle vejledninger godkendes både kommunikationsfagligt og klinisk, før de publiceres. Digitaliseringen af vejledningerne har også bidraget til en oprydning i og sammenlægning, så flere hundrede vejledninger er blevet arkiveret. Vejledningerne findes på www.hospitalsenhedmidt.dk/patientvejledninger.
  3. De tre mest besøgte/populære vejledninger i 4. kvartal 2020 hos Hospitalsenhed Midt:
    1. Gabapentin mod nervesmerter | Regionshospitalet Silkeborg = 7.102 besøg
    2. Kikkertundersøgelse af tyktarmen (Koloskopi) (Udrensning med Picoprep) | Regionshospitalet Viborg = 6.100 besøg
    3. Ribben, brækket/bøjet | Regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive = 4.840 besøg