210223 Akutvurdering A1_DSC7978_1040px.jpg

Et af de to lokaler på Regionshospitalet Viborg, som Lægevagten benytter. De indgår begge i Akutvurderingssporet på Akutafsnit 1 i dagtimerne. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

26-02-2021

På Akutafdelingen på RH Viborg ligger de mindst syge patienter for længe. Akutafsnit 1 har som prøvehandling dedikeret en læge og en sygeplejerske til akutvurdering af patienterne, som oplever kortere ventetid og hurtigere afklaring.

Over to uger sidste efterår og igen lige op til jul har prøvehandlinger på Akutafsnit 1 haft til hensigt at få de mindst syge patienter hurtigere igennem undersøgelser og behandling, så de ikke ligger og optager unødig plads på afsnittet.

Prøvehandlingerne er foregået i dagvagterne, hvor lægevagtens to lokaler er blevet benyttet til at modtage de dagligt visiterede 5-10 patienter. De første erfaringer viser, at 2/3 af patienterne kan udskrives samme dag, mens kun 1/3 behøver indlæggelse.

- Vi oplever mange henvendelser til indlæggelse fra praktiserende læger. I en del tilfælde er en hurtig vurdering nok til at vi kan sende patienterne hjem eller videre til den rette behandling. Den hurtige akutvurdering med en læge og en sygeplejerske dedikeret til opgaven skal afhjælpe flaskehalsproblemer med den store mængde henvisninger af såkaldt lette akutpatienter, forklarer Thomas Nielsen, som er overlæge på Akutafsnit 1.

Akutvurderingssporet på Akutafsnit 1 kører gennem hospitalsvisitationen, og i den første prøvehandling har der været ekstra personale koblet til i form af en læge og en sygeplejerske fra modtagegangen.

- Med den hurtige indsats til denne patientgruppe undgår vi efterfølgende unødvendige indlæggelser. Ved at benytte lægevagtens lokaler, som ellers står tomme i dagtimerne, kan vi gennemføre de nødvendige undersøgelser på meget kortere tid, og patienten kan ofte komme hjem igen efter få timer, i stedet for at blive indlagt natten over, som er den normale procedure, siger Pernille Rold Nedergaard, som er sygeplejerske på Akutafsnit 1.

Tilfredse patienter

Den hurtige vurdering er, ud over at løse et flaskehalsproblem på afsnittet, meget vellidt blandt patienterne.

- Der er rigtig stor patienttilfredshed med løsningen. Patienterne er rigtig godt tilfredse med at få et hurtigt tjek og blive sendt hjem igen frem for at blive indlagt. For at modellen kan fungere optimalt er det dog nødvendigt, at det er en erfaren akutlæge, der bemander akutvurderingssporet, understreger overlæge Thomas Nielsen.

Pernille Rold Nedergaard er enig med sin kollega i, at prøvehandlingen ser ud til at være en succes.

- Jeg synes, de har kørt rigtig godt. Vi har haft mange patienter igennem de fleste dage, og vi får lavet hurtige og gode forløb for patienterne, siger hun.

Mens det første prøveforløb i efteråret 2020 var med ekstra personale i afdelingen, skulle prøveforløbet i december vise, om tiltaget kunne køre uden ekstra bemanding.

- Begge prøvehandlinger viser, at vi har rigtig mange patienter igennem, som i løbet af kort tid både bliver behandlet, afsluttet og sendt hjem. Prøvehandling nummer to viser desuden, at vi godt kan køre med indsatsen uden at skulle opnormere på personalefronten, siger afdelingssygeplejerske Alice Rokkjær Linderoth.

De hurtigere vurderinger af de lette akutpatienter på Akutafsnit 1 har vist så gode resultater og så stor patienttilfredshed, at akutvurderingssporet bliver gjort permanent 1. marts.