15-11-2021

Besøgende og ledsagere på Region Midtjyllands hospitaler skal nu have coronapas, med mindre de er omfattet af en række undtagelser.

Fra fredag den 12. november og indtil videre frem til den 10. december skal besøgende og ledsagere på Region Midtjyllands hospitaler have coronapas med på hospitalet.

Undtaget fra reglen er børn under 15 år, nære pårørende og personlige repræsentanter for patienter.

Hospitalerne skal ikke føre kontrol med, om besøgende og ledsagere har coronapas, heller ikke i form af stikprøvekontrol. Men hospitalspersonale må gerne bede om at få forevist et coronapas fra besøgende og ledsagere.

Besøgende og ledsagere kan bortvises fra hospitalet, hvis de ikke er undtagede og ikke opfylder kravet.

Læs bekendtgørelsen om krav om coronapas på hospitaler.