210204-VCR-patient-med-tablet_DSC7345_1040px.jpg

Tablet hjælper patienter med at holde styr på registreringer af dagens aktiviteter. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

22-02-2021

Tablet minder rygmarvsskadede patienter i Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) om, at de skal registrere vigtige data til brug i rehabiliteringen.

Ny IT-løsning er en stor succes, når indlagte patienter på VCR skal registrere døgnets aktiviteter på en tablet. Både patienter og personale er glade for den elektroniske registrering. 

Patienter med rygmarvsskade kan have påvirkning af det autonome nervesystem. De kan opleve et meget svingende blodtryk eller have kraftige stigninger og fald i pulsen i forbindelse med for eksempel træninger, forflytninger, indtag af mad og toiletbesøg. Derfor får alle ny-indlagte og visse ambulante patienter på VCR foretaget en døgnblodtryksmåling.

Hidtil er døgnblodtryksmålingen udfyldt i en dagbog på papir. Et kvalitetsprojekt i centret har dog vist, at der er meget stor forskel på, hvordan patienterne udfylder dagbogen.

- Patienten får ikke altid noteret aktiviteter, der kan påvirke blodtrykket, ind i dagbogen. Når vigtige informationer om aktiviteter, der kan påvirke blodtrykket, ikke noteres, mister vi muligheden for at tolke korrekt på døgnblodtryksmålingen og dermed også for at tilrettelægge et optimalt rehabiliteringsforløb for den enkelte, siger Rikke Middelhede Hansen, som er overlæge på VCR.

Hun forklarer, at det har været svært for mange patienter – og for nogle er det umuligt – at skrive, hvilke aktiviteter og symptomer, de oplever i løbet af et helt døgn.

- Personalet har derfor hjulpet med at udfylde dagbogen, men ofte ønsker patienten ikke at "forstyrre" personalet for at få hjælp til for eksempel at notere, at vedkommende ligger i sin seng, eller også glemmer patienten at notere forskellige aktiviteter, hvis ikke patienten oplever symptomer i forbindelse hermed, siger Rikke Middelhede Hansen.

For at gøre døgnblodtryksmålingen mere ensartet og enkel, har to ingeniørstuderende derfor udviklet en tablet, som giver mulighed for med få klik på en interaktiv skærm at rapportere, hvilke aktiviteter patienten laver i løbet af et helt døgn. I løbet af dagen bliver patienten med en lyd fra tabletten mindet om at notere aktiviteter, hvis der er gået mere end den aftalte tid, siden patienten sidst har trykket en aktivitet ind på tabletten.

Målet med den nye løsning til døgnblodtryksmåling har været, at det skal være nemt for både patienter og personale at bruge, og dermed give bedre muligheder for at tolke dagligdags aktiviteters betydning for blodtryksændringerne hos hver enkelt patient.

Både patienter og personale er godt tilfredse med den nye løsning, der forventes at bidrage til at kunne individualisere rehabiliteringsforløbene i højere grad under hensyntagen til svingninger i blodtryk og puls hos de rygmarvsskadede patienter.

 

 

Om projektet

I et samarbejde mellem Ingeniørskolen, Aarhus Universitet og Vestdansk Center for Rygmarvsskade har to ingeniørstuderende - Josefine Rosenskjold Madsen og Anders Rosengaard - sammen med fysioterapeut Jørgen Vibjerg, overlæge Rikke Middelhede Hansen samt vejleder og forskningsoverlæge Helge Kasch arbejdet på at gøre kvaliteten af 24-timers døgnblodtryksmålinger endnu bedre.