Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

10-12-2021

Kan man forbedre genoptræningen efter en rygmarvsskade ved at påføre hjernen kraftig magnetisme? Det har en ph.d.-studerende forsket i for Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

En rygmarvsskade medfører kroniske komplikationer som tab af bevægeevnen. Søren Krogh Jensen har gennemført et nyt forskningsprojekt for Vestdansk Center for Rygmarvsskade i samarbejde med Aarhus Universitet, Health. Han har undersøgt en i Danmark ikke før benyttet terapiform i forsøget på at forbedre udfaldet af den efterfølgende genoptræningsindsats for målgruppen.

Ved at påføre den motoriske hjernebark gentagende, højintens magnetisk stimulation har det tidligere vist sig muligt at fremkalde ændringer i centralnervesystemet hos personer med en række lidelser, hvilket kan være gavnligt for at genvinde bevægefunktionen. Teknikken er dog endnu ikke grundigt undersøgt som behandlingsform hos personer med rygmarvsskade, og Søren Krogh Jensen har med sit ph.d.-projekt gennemført tre seperate studier, som dykker ned i emnet. Det har givet en større viden om magnetisk stimulation og teknikkens specifikke gavnlige virkninger på bevægefunktionen i benene hos personer med neurologiske lidelser, blandt andet hos rygmarvsskadede.

Gennem et tværsnitsstudie har Søren Krogh Jensen identificeret ikke før viste mønstre af muskelsvaghed i benene hos patienter med rygmarvsskade, ligesom han har diskuteret brugen af mere avancerede målemetoder til at identificere muskelgrupper, som er væsentlige for rehabiliteringen. Han fremlægger desuden resultater fra et studie, hvor magnetisk stimulation eller imiteret behandling er blevet påført en gruppe patienter under deres genoptræningsophold med henblik på at forbedre træningsresultaterne og øge forsøgsdeltagernes muskelstyrke og gangfunktion.

Resultaterne fra studiet tyder således på, at behandlingsformen kan øge effekten af genoptræning på langt sigt. Forskerne understreger dog, at yderligere studier på området skal gennemføres før disse fund kan bekræftes.

Søren Krog Jensen forsvarer sit ph.d.-projekt med titlen "Improving recovery of lower limb function in induviduals wiht neurological disorders: emphasis on the effetcs of magtenic brain stimulation following spinal cord injury" den 17. december klokken 14 i auditoriet på Regionshospitalet Viborg.