29-11-2021

Medarbejdere, patienter, besøgende og borgere på regionens hospitaler og testfaciliteter skal, med få undtagelser, bære mundbind indendørs.

I dag træder en ny bekendtgørelse om krav om mundbind i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i kraft.

På Region Midtjyllands hospitaler, herunder test- og vaccinationscentre og mobile testenheder, betyder det, at patienter, besøgende og medarbejdere skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Det betyder, at medarbejdere og patienter og besøgende skal bære mundbind indendørs på hele hospitalet, undtaget i lokaler, hvor kun medarbejdere har adgang.

Medarbejdere kan altså kun tage mundbindet af eller undlade at bære mundbind, når de opholder sig i lokaler, hvortil der ikke er offentlig adgang. Det kan for eksempel være en personalestue, en teknisk afdeling, en administration eller en indendørs byggeplads, hvortil offentligheden ikke har adgang.

Kravet om mundbind gælder ikke:

  • Indlagte patienter
  • Børn under 12 år
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
  • Medarbejdere, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere har adgang.

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke
  • Under indtagelse af medicin.
  • Under samtale med personer, der mundaflæser.
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  • Hvis politiet skal foretage identifikation.
  • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.