201020 VR Briller_DSC2196_1040px.jpg

Medarbejderne på Kvindesygdomme og Fødsler har sammen med patienterne testet VR-briller i forbindelse med blandt andet fødsler og fertilitetsbehandling. Arkivfoto: Agata Lenczewska-Madsen

VR-briller kan have en gavnlig effekt for nogle kvinder i forbindelse med ægudtagning under fertilitetsbehandling eller forud for en fødsel, lyder de første meldinger fra afdelingen.

11-05-2021

Mere ro og mindre angst. Det kan være nogle af gevinsterne ved brugen af virtual reality på hospitalet. Det konkluderer Kvindesygdomme og Fødsler på baggrund af et forsøg med brug af VR-briller til fødende og i forbindelse med behandling på Fertilitetsklinikken.

- VR er ikke en løsning for alle og i alle situationer. Men det ser ud til, at der ligger et potentiale, som vi gerne vil udforske lidt mere i de kommende år. For nogle kvinder kan de moderne teknologiske løsninger være med til at skabe en genvej til større tryghed og ro i forbindelse med visse indgreb, vurderer chefjordemoder Katrine Kildedal, efter at både Fødeafsnittet og i Fertilitetsklinikken har været med til at teste brugen af VR.

Særligt på Fertilitetsklinikkerne så teknologien ud til at gøre en del kvinder mere afslappede og mindre angste forud for eksempelvis ægudtagning, og samtidig havde VR-brillerne en gavnlig distraherende effekt under selve indgrebet.

Hjælper med ro

Kvindesygdomme og Fødsler har gennem de seneste år haft en stigende nysgerrighed i forhold til, hvordan de nye teknologiske muligheder kan bruges og gøre gavn i en hospitalsverden, fortæller chefjordemoder Katrine Kildedal. Derfor satte afdelingen i samarbejde med Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi i efteråret gang i en afprøvning af VR briller på først Fødeafsnittet i Viborg og efterfølgende på Fertilitetsklinikken i Skive.

- Vores indledende tanke var, at teknologien måske kunne hjælpe kvinderne med at bevare roen og være afslappede ved at minde dem om at trække vejret dybt og slappe godt af – og på den måde give dem en bedre oplevelse, større tryghed og en følelse af kontrol, siger Katrine Kildedal.

Og det var da også sådan, en del af kvinderne oplevede brillerne. For nogle gav VR-brillernes illusionen om en afslappende tur på stranden eller en guidet mindfulness øvelse i skoven god mening og ekstra ro. Særligt i forbindelse med ægudtagning på Fertilitetsklinikken så VR-brillerne ud til at have både en beroligende, smertelindrende og positivt distraherende effekt, mens resultaterne på Fødeafsnittet var mere blandede. Her oplevede nogle kvinder en positiv effekt i forhold til eksempelvis vejrtrækning og afslapning mellem veerne, mens andre fandt brillerne for voldsomme og forstyrrende.
Katrine Kildedal understreger, at der har været tale om ren afprøvning og ikke egentlig forskning, selv om afdelingen har fået god hjælp til både opsætning og evaluering af Test og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi og Aalborg Universitet.

Udfordringer og muligheder for personalet

Ligesom patienterne, har også personalet haft forskellige oplevelser med de nye elektroniske muligheder. Nogle har været helt trygge ved teknologien og set den som et ekstra supplement til deres arbejde, mens andre har fundet dem forstyrrende og oplevet dem som distanceskabende.

I første omgang har Kvindesygdomme og Fødsler nu afsluttet og evalueret det konkrete projekt, men selv om VR altså ikke pt er er et tilbud til patienterne, arbejder afdelingen videre med at undersøge mulighederne for at gøre brug af nye elektroniske løsninger.

- Projektet har kun gjort os mere nysgerrige på den nye velfærdsteknologi. Vi tror på, at der ligger et uudnyttet potentiale, hvis man for eksempel kan berolige eller distrahere patienterne og dermed give dem en bedre oplevelse og et bedre forløb uden brug af medicin med bivirkninger. Det vil vi gerne undersøge nærmere, siger Katrine Kildedal.

Hun erkender, at det for nogle kolleger kan virke grænseoverskridende at skulle prøve kræfter med teknik og teknologier, man knap nok kan forstå.

- Men der var jo også engang, hvor man troede, at man kun kunne lytte til barnets hjertelyd gennem et trærør på den gravide mave. I dag benytter vi smart teknologi, så moderen også selv kan høre med. Så selvfølgelig skal vi invitere de nye muligheder indenfor og prøve dem af, så vi selv kan være med til at udvikle dem i den retning, der giver bedst mening for os og de kommende gravide og familier, mener chefjordemoderen.