29-01-2021

For at gøre det lettere for ældre at tage imod re-vaccination mod COVID-19, tilbyder Region Midtjylland og regionens kommuner nu midlertidig vaccination i kommunerne.

Region Midtjylland har i samarbejde med kommuner og praktiserende læger etableret midlertidige lokale vaccinationssteder. Det betyder, at de ældre borgere, der nu skal have deres 2. vaccination kan blive vaccineret tættere på deres bopæl.

Et af de nye pop-up vaccinesteder åbner blandt andet i Skive og skal fungere som supplement til regionens syv vaccinationscentre, der blandt andet er placeret i Silkeborg og Viborg.

Det lokale pop-up vaccinationssted er aftalt med kommunen. Kommunen hjælper med personale og lokaler, mens praktiserende læger står for selve vaccinationen.

Åbner kun kortvarigt

Pop-up vaccinationsstederne i Region Midtjylland åbner fra 1. februar og skal tilbyde re-vaccination til borgere i målgruppe 2; borgere der er fyldt 65 år, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje. Samt udvalgte personer i risiko for alvorligt forløb med Covid-19 (målgruppe 5).

Vaccinationsstederne får begrænset åbningstid i uge 5 og 6.

Kommunerne vil tage kontakt til de borgere, de hjælper med kørsel, og hvis vaccination nu kan flyttes tættere på hjemmet.

Borgere, der selv sørger for kørsel til vaccination, kan kontakte Bookingsupport på tlf. 7023 2415, hvis de ønsker at flytte deres re-vaccination til det lokale vaccinationssted.

Fakta

  • Nye midlertidige Pop-up vaccinationssteder åbner i Ringkøbing-Skjern, Skive, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Hedensted, Lemvig, Odder, Skanderborg og Struer Kommuner.
  • Pop-up vaccinationsstedet er åbent for re-vaccination (2. stik) for borgere i aldersgruppen 65+ år, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje (målgruppe 2), samt for udvalgte personer i risiko for alvorligt forløb med Covid-19 (målgruppe 5).
  • Pop-up vaccinationsstedet ventes at være åbent 3-5 timer om dagen i to gange 2-3 dage.
  • Kommunerne kontakter de borgere, hvis vaccinationen nu kan flyttes til et vaccinationssted tættere på hjemmet.
  • Kommunen stiller lokaler og personale til rådighed, regionen leverer vacciner og værnemidler og en praktiserende læge vaccinerer.
  • Se adresser på vaccinesteder her